Tư tưởng Hồ Chí Minh: Ngọn đuốc soi đường trong chiến thắng đại dịch COVID-19

Thứ hai - 18/10/2021 09:49
Qua hơn nửa thế kỷ, từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh "về với thế giới Nguời hiền", tư tưởng của Người vẫn là kim chỉ nam cho mọi hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp thì việc vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân chính là ngọn đuốc soi đường để chúng ta thành công hơn trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch COVID-19 hiện nay.

Cuộc chiến với đại dịch COVID-19 là một cuộc chiến đầy cam go, khó khăn và khó lường bởi đó là một kẻ địch gần như là vô hình, bất định, khôn lường với biến thể mạnh hơn và dễ lây lan hơn. Nó tác động đến hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, kể cả những quốc gia hùng cường nhất cũng phải chịu những ảnh hưởng nặng nề vì nó. Trong cuộc chiến này, Việt Nam chúng ta trước niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, trước sự đoàn kết trên dưới một lòng, với lòng yêu nước nồng nàn, nghĩa đồng bào sắt son của dân tộc Việt Nam đã quyết đẩy lùi được đại dịch, làm cho cộng đồng quốc tế cảm động trước những nghĩa cử cao đẹp của một dân tộc tuy còn khó khăn nhưng dốc lòng mình để chiến đấu với đại dịch, mà còn hỗ trợ các nước bạn và đối tác. Nguyên nhân thành công của Việt Nam, pháo đài sừng sững vững chãi trong cơn sóng thần đại dịch thật ra không mới, đó là chính từ những bài học kinh điển của cách mạng Việt Nam. Đó là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta - một Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, luôn kiên định mục tiêu xuyên suốt là “tất cả vì nhân dân”. Đó là đường lối đúng đắn, tư duy khoa học, là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là lòng yêu nước nồng nàn, truyền thống nhân nghĩa, tương thân tương ái quý báu của dân tộc Việt Nam - một dân tộc thủy chung, nghĩa tình. Những bài học này đều xuất phát từ các giá trị quý báu trong tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhận định: “Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Phòng, chống dịch phải lấy dân làm gốc

Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc rằng tư tưởng “Dân là gốc” quyết định mọi thành bại trong lịch sử Việt Nam,Người đặt vấn đề lợi ích dân tộc lên trên hết, đó là một sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lênin, người đã biến “dân vi bản” trở thành “dân làm chủ”. Người quan niệm sâu sắc lợi ích của nhân dân là cao nhất và chỉ có phục vụ cho lợi ích của nhân dân thì Đảng mới huy động được sức mạnh toàn dân để thực hiện thành công mục tiêu cách mạng, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng. Người đã khẳng định: “Có dân là có tất cả”, tin ở dân, dựa vào dân, tập hợp và phát huy sức mạnh của toàn dân là nguyên tắc cơ bản trong chiến lược cách mạng của Người. Trọn cuộc đời mình, Người luôn kiên định với một mục đích: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Đây cũng chính là sự hòa quyện cao nhất giữa lợi ích của dân tộc và lợi ích của giai cấp mà toàn Đảng, toàn dân luôn hướng tới.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Sức khoẻ của mỗi người dân là một bộ phận hợp thành sức khoẻ của xã hội, cho nên muốn phát triển sức khoẻ cho một xã hội nói chung thì phải bắt đầu từ việc chăm sóc sức khoẻ cho từng người dân”.Trong bài “Sức khỏe và thể dục” Người nói: “Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khoẻ tức là cả nước mạnh khoẻ”. Theo Hồ Chí Minh“Dân cường thì quốc thịnh”, sức khoẻ của nhân dân là yếu tố quyết định tới sự thịnh, suy hoặc hưng, vong của đất nước. Ngay từ những năm 1946, khi đất nước ta đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc, Hồ Chí Minh đã kế thừa được tư tưởng quý giá của y học dân tộc và với một phương pháp tư duy khoa học, những yếu tố cốt lõi trong các quan niệm của cha ông ta về sức khoẻ, sớm đưa ra quan niệm đúng đắn và khoa học về sức khoẻ rất toàn diện, Người viết:“khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khoẻ”.

Đối với phòng, chống dịch bệnh Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra cách thức tốt nhất và hiệu quả nhất của việc chăm sóc sức khỏe đó là“phòng, chống dịch bệnh”. Người giải thích:“Sạch sẽ là một phần của đời sống mới, sạch sẽ thì dân ít ốm, khoẻ mạnh thì làm được việc, làm được việc thì có ăn”. Cho nên, đối với mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề đều phải giữ gìn và nâng cao sức khỏe. Đặc biệt, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, giữ gìn vệ sinh, chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của mọi người, không phân biệt người giàu, người nghèo, bất luận là giàu hay nghèo đều phải thực hiện thật tốt: “Nếu người giàu không giúp cho dân nghèo ăn ở đúng vệ sinh, đến khi có bệnh dịch thì người giàu cũng khó sống”.Đối với vấn đề vệ sinh, để bảo vệ sức khỏe chung cho cộng đồng, cũng có những trường hợp phải cưỡng bách người vi phạm phải tuân theo lợi ích sức khỏe chung. Trong tác phẩm “Đời sống mới”, Người viết: “Trong làng nhiều ao, nhiều muỗi, thường có đau ốm, người làng biết vậy, ai cũng bằng lòng lấp ao của mình. Chỉ một hai người không chịu theo, để người làng vì muỗi mà đau ốm liên miên. Vì vệ sinh chung làng có quyền buộc một hai người kia phải lấp ao”.

Quan điểm này của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất đúng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay. Việc phòng, chống COVID-19 không phải trách nhiệm của riêng ai, của riêng tổ chức, cá nhân nào mà phải của mỗi người dân, của toàn xã hội. Virus SARS-CoV-2 với biến thể Delta có khả năng lây lan nhanh hơn 40-60% so với biến thể Alpha - biến thể có thể lây nhiễm nhanh hơn so với chủng ban đầu gây ra làn sóng dịch bệnh đầu tiên, do đó, một người nhiễm sẽ lây lan cho rất nhiều người, một người nhiễm phải phong tỏa cả xóm, cả tuyến đường có khi là cả một khu dân cư. Phòng, chống COVID-19 không phân biệt người giàu, người nghèo, bất luận là giàu hay nghèo đều phải thực hiện thật tốt và để có được cơ chế phòng vệ tốt, mỗi người vì mình thì sẽ vì mọi người như thực hiện 5K và thực hiện đúng các quy định phòng, chống dịch khác, giữ gìn vệ sinh bản thân, đeo khẩu trang khi ra ngoài, rửa tay sát khuẩn thường xuyên, giữ khoảng cách, không tụ tập đông người và khai báo y tế, bảo vệ sức khỏe bản thân cũng là bảo vệ sức khỏe của gia đình và cộng đồng. Chỉ một vài người lơ là là tạo kẽ hở trong phòng, chống dịch thì tác hại khôn lường. Với chủ trương tất cả vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân của Đảng đã đem lại những lợi thế to lớn mang tính quyết định đối với công cuộc phòng, chống đại dịch ở nước ta.

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và huy động sức mạnh toàn dân

Ngay từ những năm tháng bôn ba hoạt động cách mạng, Người đã hình thành tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc, coi trọng sức mạnh nhân dân.Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người căn dặn “Để giành lấy thắng lợi trọn vẹn trong cuộc chiến đấu khổng lồ này, cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của nhân dân”. Khẩu hiệu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự tổng kết về tư tưởng đại đoàn kết của Người, một chân lý làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trong đại dịch COVID-19, với mục tiêu vì nhân dân, Đảng ta đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 thể hiện ở sự đồng tâm nhất trí từ trên xuống dưới, ở sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ở sự tận tâm tận lực của các lực lượng tham gia chống dịch, ở sự ủng hộ của nhân dân trước các biện pháp của cơ quan nhà nước đưa ra, sự ủng hộ tài lực, vật lực của các tầng lớp nhân dân, từ cụ già, cháu bé. Hình ảnh những bác nông dân tặng hàng tấn rau, củ, quả các loại cho người nghèo, khó khăn do chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, người trong khu cách ly, khu phong tỏa. Hình ảnh những cô nội trợ tự trồng và nấu từng chai nước mát hay những gói xôi nóng gửi các bác sĩ, lực lượng tại chốt kiểm soát dịch. Hình ảnh những đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm phân chia từng phần nhu yếu phẩm phân phát tại các phiên chợ 0 đồng, vận chuyển nhu yếu phẩm đến tận nhà các hộ neo đơn, vùng sâu, vùng xa,… chia sẽ yêu thương với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống đại dịch.

Phong cách làm việc sát sao, quên mình vì nhân dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về việc tận tâm, tận lực đối với sự nghiệp cách mạng, phục vụ nhân dân. Thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam, ngay từ Cách mạng Tháng Tám chỉ với 5000 đảng viên, là đều dựa trên sự tận tâm, tận lực đó của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể dân tộc Việt Nam.

Trong đại dịch COVID-19, tinh thần phụng sự nhân dân thể hiện rõ nét trong những hành động xứng danh người cộng sản, từ Lời kêu gọi, những dặn dò thấu tận tâm can đồng bào của người đứng đầu Đảng và Nhà nước, đến những chỉ đạo sát sao đêm ngày của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp từ Trung ương đến cơ sở. Sự tận tâm, tận lực thể hiện ở những hy sinh lặng thầm mà lớn lao trên tuyến đầu của các lực lượng y tế, quân đội, công an hết mình vì nhân dân; ở những hoạt động thắm tình đồng bào để cứu trợ khó khăn về cuộc sống. Có thể nói, tinh thần phụng sự của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đại dịch COVID-19 đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng ta. Thời gian chống dịch vừa qua, chúng ta không thể nào không xót xa trước những hình ảnh em bé nhìn thấy mẹ là điều dưỡng của tuyến đầu chống dịch trên tivi mà liên tục gọi mẹ, kêu khóc; hình ảnh những người tham gia tuyến đầu chống dịch về thăm gia đình chỉ dám đứng nhìn từ xa rồi đi; không thể không đau lòng trước hình ảnh những bác sĩ, y tá,… trong những bộ đồ bảo hộ nóng bức, làm việc lao lực đến ngất xỉu, những chiến sĩ công an, quân đội, lực lượng trực chốt kiểm dịch gòng mình giữ chốt giữa trời mưa to, gió lớn; và không thể không cảm phục, tự hào trước hình những tình nguyện viên, những chiến sĩ ôm nhau chia sẻ hơi ấm giữa cơn mưa lạnh buốc trên những đoàn xe khử khuẩn;....

Những giá trị quý báu đó trong tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh cho chúng ta những niềm tin to lớn vào sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất định sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19 một lần nữa. Điều quan trọng hơn, đó là thắng lợi này một lần nữa khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất của một Đảng vì nhân dân mà chiến đấu và phụng sự. Thắng lợi này cũng khẳng định sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc ta, một dân tộc giàu lòng yêu nước, nhân nghĩa, anh hùng và khẳng định vị thế của Việt Nam - một quốc gia nhân văn đầy trách nhiệm, tích cực chung tay cùng nhân loại vượt qua đại dịch COVID-19.

Đặng Thành Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ngay truyen thong tuyen giao
 
Học tập Bác
Văn phòng điện tử
Bản tin thời tiết
LIÊN KẾT WEBSITE
Quốc hội
Cổng thông tin điện tử
Báo điện tử
Nhân dân điện tử
Tạp chí cộng sản
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá giao diện mới của Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang thế nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập235
  • Máy chủ tìm kiếm172
  • Khách viếng thăm63
  • Hôm nay39,840
  • Tháng hiện tại98,155
  • Tổng lượt truy cập30,132,375
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây