Hội LHPN huyện Gò Công Đông: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ bảy - 23/10/2021 10:57
Xác định việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, Chi bộ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã xây dựng và triển khai các văn bản để tổ chức thực hiện việc học tập cho đảng viên trong chi bộ với 100% đảng viên tham gia.

Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.
Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.
Qua công tác triển khai quán triệt tất cả đảng viên trong chi bộ đều nhận thức đúng về mục đích, yêu cầu, nội dung cơ bản, ý nghĩa của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hàng quí từng đảng viên đều đăng ký kế hoạch cá nhân bằng những công việc cụ thể với nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, Chi bộ chỉ đạo cơ quan xây dựng các kế hoạch và tổ chức triển khai trong hệ thống Hội. Theo đó, định kỳ hàng tháng, chi bộ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức họp và quán triệt các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trên cơ sở kế hoạch đăng ký thực hiện, từng đảng viên đều có tự nhận xét kết quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ được phân công; qua đó chi bộ đánh giá kết quả chung và tiếp tục phát động thực hiện, nhất là chú ý đến việc thảo luận gắn với nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình trên tinh thần thẳn thắn, chân thành giúp nhau cùng tiến bộ. 
 
Gắn với cuộc họp chi bộ định kỳ, chi bộ phân công từng đảng viên kể lại những mẫu chuyện của Bác, như: Bác để lại cho phụ nữ muôn vàn tình thương yêu, Tấm lòng của Bác, Một bữa tối của Bác, Chiếc đồng hồ - Bài học về sự đoàn kết, Đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, Bác Hồ với tinh thần tự học, Phải quan tâm đến mọi người hơn, Cán bộ nữ phải sát quần chúng, Đoàn kết toàn dân phụng sự Tổ quốc;,... Không chỉ dừng lại ở chi bộ, mà đơn vị còn tổ chức triển khai phát động trong cán bộ Hội cơ sở và đến tận hội viên, phụ nữ về những mẫu chuyện về Bác, qua đó được nhiều cán bộ, hội viên đăng ký học tập và kể một câu chuyện về Bác.

Đồng thời, chi bộ phát động mô hình tiết kiệm heo đất, có 100% đảng viên chi bộ tham gia (được thực hiện hàng tháng tại sinh hoạt chi bộ định kỳ). Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội 20/10 (năm 2018 và năm 2020) chi bộ đã trao heo đất cho 02 đảng viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 3.000.000 đồng.

Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị được giao và tình hình thực tế tại đơn vị, chi bộ đã xây dựng 5 chuẩn mực rèn luyện đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu triển khai cho đảng viên chi bộ và treo ở các phòng làm việc của cơ quan. Từng đảng viên nghiêm túc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng. Đồng thời đăng ký Sổ rèn luyện không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,  “tự chuyển hóa”. Hàng quí từng đảng viên đều đăng ký kế hoạch cá nhân bằng những công việc cụ thể với nhiệm vụ được giao. Tại các cuộc sinh hoạt chi bộ lệ kỳ, từng đảng viên báo cáo với chi bộ về tiến độ thực hiện của việc thực hiện kế hoạch cá nhân để chi bộ có định hướng và tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Chi bộ thường xuyên nhắc nhở 5/5 đảng viên việc học tập và rèn luyện của cán bộ, đảng viên theo 5 chuẩn mực rèn luyện đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên nghiên cứu và học tập về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Bên cạnh đó, Chi bộ lãnh đạo cơ quan tổ chức quán triệt trong Ban chấp hành, cán bộ cơ sở Hội, từ đó tuyên truyền rộng rãi trong hội viên phụ nữ có 4.049 cuộc với 104.946 lượt CBHVPN tham dự; đồng thời phát động những mô hình tiết kiệm trong HVPN cụ thể như: Hủ gạo tình thương, heo đất, quỹ mùa xuân, tiết kiệm 5.000đ/hội viên/tháng,… có 16.660 hội viên phụ nữ tham gia. Qua mô hình tiết kiệm cũng đã giúp được 5.812 HVPN có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chi bộ phối hợp cùng cơ quan tổ chức 01 cuộc tọa đàm về mô  học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hội thi kể chuyện về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có 27 thí sinh; qua đó tặng thưởng 7 thí sinh (1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải 3, 3 giải khuyến khích) và biểu dương 20 thí sinh; tổ chức sinh hoạt chuyên đề và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, phát động thực hiện mô hình “Tổ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế” tuyên dương 5 hội viên tiêu biểu học tập và làm theo gương Bác; tọa đàm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng mô hình “Tiết kiệm mua BHYT”; đó là những mô hình hay, cần nhân rộng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngoài ra, 13/13 xã - thị trấn tổ chức các hoạt động như: hội thi kể chuyện, tìm hiểu kiến thức, giao lưu văn hóa - văn nghệ, trồng cây nhớ Bác, thăm Mẹ VNAH, nói chuyên chuyên đề, hái hoa dân chủ,… với 1.162 cán bộ Hội tham dự, qua đó trao 20 giải thưởng, trị giá 3.730.000đồng; từ đó hội viên phụ nữ thấy được những mô hình hay, thiết thực hỗ trợ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn nên thu hút được nhiều hội viên phụ nữ tham gia vào các mô hình.Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10, Chi bộ phối hợp cơ quan tổ chức tặng quà cho 30 hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ khuyết tật, mù với tổng kinh phí trên 9.000.000 đồng do mạnh thường quân hỗ trợ và nguồn tiết kiệm heo đất trong cán bộ Hội; đồng thời phối hợp đơn vị kết nghĩa Khoa y học cổ truyền bệnh viện 120 tặng quà và heo đất cho 40 hội viên, phụ nữ và trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng số tiền trên 25.070.000 đồng.

Song song với công tác tuyên truyên, phát động mô hình tiết kiệm, Hội còn giới thiệu 571 gương điển hình về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thành lập 06 “Tổ phụ nữ góp vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế tự nguyện” 145 TV với tổng số tiền là 14.500.000 đồng (Bình Nghị, Tăng Hòa, Tân Tây và Phước Trung). Đến nay đã giúp 108 thành viên, mua 302 thẻ bảo hiểm với số tiền là 139.201.000 đồng.

Như vây, với vai trò xây dựng Đảng, Chi bộ chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc triển khai, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tổ chức quán triệt đảng viên học tập và xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện hàng quí và cả năm, gắn với nhiệm vụ tại đơn vị. Duy trì và thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng và đánh giá kết quả thực hiện. Các mô hình được chi bộ, cơ quan phát động cho cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ học tập và làm theo thiết thực, phù hợp, gần gũi với nhân dân nhất là đối với hội viên phụ nữ, giúp được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn từ đó thu hút được nhiều người tham gia học tập và làm theo. Tiêu biểu như chị Lê Thị Nết ấp Ruộng Cạn xã Bình Nghị, Chị Phan Lê Cẩm Ly ấp Tân Phú xã Tân Thành, Chị Trương Thị Hương Chi Hội trưởng phụ nữ ở Bình Ân, …

Trong thời gia tới, Hội LHPN huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII); Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh, Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chăn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Từng cán bộ đảng viên tiếp tục đăng ký thi đua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo tinh thần kế hoạch số 43-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy ngày 10/01/2018; Lồng ghép vào sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, tổ chức đánh giá các nội dung công việc mà từng đảng viên đã đăng ký thực hiện; Chỉ đạo Hội đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị 05-CT/TW đến hội viên phụ nữ, đồng thời tiếp tục phát động mô hình tiết kiệm trong hệ thống Hội; Thường xuyên tuyên dương, khen thưỡng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Hồng Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ngay truyen thong tuyen giao
 
Học tập Bác
Văn phòng điện tử
Bản tin thời tiết
LIÊN KẾT WEBSITE
Quốc hội
Cổng thông tin điện tử
Báo điện tử
Nhân dân điện tử
Tạp chí cộng sản
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá giao diện mới của Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang thế nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập255
  • Máy chủ tìm kiếm217
  • Khách viếng thăm38
  • Hôm nay41,447
  • Tháng hiện tại99,762
  • Tổng lượt truy cập30,133,982
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây