Kết quả qua 10 năm triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Thứ sáu - 30/06/2023 06:16
Trong thời gian qua, công tác tuyên tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường luôn có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh, đa dạng các hình thức, lượng thông tin về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu hàng ngày được cập nhật, đến với công chúng. Nhận thức của người dân nói chung về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã được cải thiện, yếu tố môi trường đã được quan tâm hơn trong mỗi chương trình, dự án, quy hoạch phát triển của ngành, địa phương, theo hướng kiên quyết không đánh đổi môi trường để lấy sự tăng trưởng kinh tế.
Quán triệt và thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Kết luận 56-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng có liên quan về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất trong triển khai thực hiện; đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các nội dung để thực hiện. Các cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ban, ngành và đoàn thể đã tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân đối với công tác bảo vệ môi trường; đã thực hiện việc đưa nội dung về bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; ngoài ra, từng ngành, lĩnh vực, địa phương xác định được nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên hợp lý, hiệu quả và bền vững; nâng cao chất lượng môi trường sống và bảo đảm cân bằng sinh thái, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững mà Nghị quyết 24/NQ-TW đã đề ra.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được thực hiện thường xuyên với các hình thức phối hợp với Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự về tài nguyên và môi trường, biến đổi khí hậu; tổ chức hội nghị tập huấn cho cơ quan, doanh nghiệp, người dân; xuất bản tờ rơi, pano, áp phích; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới (02/02), Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày khí tượng thế giới (23/3), “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5), Chiến dịch “làm cho thế giới sạch hơn”, Tuần lễ “Nước sạch vệ sinh môi trường”, “Giờ Trái Đất”,... Các hoạt động đã thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của toàn xã hội, góp phần làm thay đổi nhận thức, hành vi, thói quen và cách ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong thời gian qua.

Trên cơ sở định hướng và phối hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo viên các cấp, Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang và các đoàn thể chính trị xã hội thường xuyên đưa tin, tuyên truyền về các sự kiện nổi bật, những vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu được dư luận quan tâm, tổ chức triển khai các chương trình truyền thông về môi trường; các kết quả nghiên cứu khoa học, các dự báo, cảnh báo liên quan đến biến đổi khí hậu; thông tin về các chương trình, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu; phản ánh các vi phạm trong chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của các tổ chức, cá nhân; biểu dương những điển hình trong công tác bảo vệ môi trường, thông tin về những cách thức sáng tạo để bảo vệ môi trường trong sản xuất và đời sống. Duy trì và mở rộng các chuyên trang, chuyên mục môi trường tại địa phương trên bản tin thông báo nội bộ và thông tin thời sự của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, góp phần nâng cao nhận thức xã hội, giáo dục, tuyên truyền, xây dựng thói quen, nếp sống và các phong trào quần chúng bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Với vai trò là cơ quan nồng cốt, Sở Tài nguyên & Môi trường ký kết các Kế hoạch liên tịch, Kế hoạch liên ngành, Chương trình phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh và Hội Người Cao tuổi tỉnh để các bên cùng phối hợp thực hiện các hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. Trong 10 năm qua, đã tổ chức 185 cuộc hội nghị tuyên truyền về các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại hộ gia đình và tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Nhân rộng mô hình “Nông dân chung tay bảo vệ môi trường” tại các xã xây dựng xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao; xây dựng mô hình “Tổ tự quản về bảo vệ môi trường”. Các đơn vị đã ký kết liên tịch tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình có hiệu quả về bảo vệ môi trường.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tại cộng đồng dân cư nắm vững và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua việc phối hợp tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường như: phát động trồng các tuyến đường hoa, cây cảnh, hàng rào cây xanh để tạo cảnh quan sạch đẹp đường làng ngõ xóm; khơi thông cống rãnh thoát nước, dọn lục bình trên các sông, kênh, rạch để khơi thông dòng chảy và trử nước sông phục vụ mùa nắng; dọn vệ sinh khu vực công cộng vào ngày thứ 7 hàng tuần; phát động Tết trồng cây; xây dựng công trình vệ sinh; thành lập các tổ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ở cộng đồng dân cư; hạn chế sử dụng bao ni lon khi đi chợ; tổ chức cuộc sống gia đình với những hành động thân thiện, có lợi cho sự phát triển của tự nhiên và môi trường.

Để bảo vệ môi trường trong các hoạt động của cơ quan và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong các năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở xây dựng cơ quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, thực hiện chương trình phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Giáo dục và Đào tạo, trong 10 năm qua đã phát động phong trào "Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp". Tính đến năm học 2021-2022 toàn tỉnh Tiền Giang có 432/502 trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp. Bên cạnh đó, hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất Ban thi đua khen thưởng tỉnh đưa chỉ tiêu thi đua về môi trường vào chỉ tiêu thi đua của cấp huyện để các địa phương triển khai thực hiện.

Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với các cấp Công đoàn trong tỉnh đã xây dựng và duy trì một số mô hình tiêu biểu về công tác bảo vệ môi trường và phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp tại các đơn vị, doanh nghiệp như: phong trào “Trường Xanh - Sạch - Đẹp, An toàn” của công đoàn cơ sở khối trường học; phương pháp “Sản xuất sạch hơn”; mô hình “Văn phòng Xanh”, “Làm việc sạch sẽ và Sáng bóng tại nơi làm việc”; phong trào “Trồng, chăm sóc cây xanh, vườn hoa cây cảnh tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp”; mô hình “Góc Bảo hộ lao động”; mô hình Tăng trưởng xanh; phong trào “Làm vệ sinh môi trường trong và ngoài cơ quan” vào mỗi chiều thứ Sáu hàng tuần của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Mỹ Tho,... Những phong trào trên đã thật sự mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “xanh - sạch - đẹp”, đạt chuẩn “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”...

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tuyên truyền hoạt động thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của các cơ quan quản lý nhà nước; việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của các tổ chức, cá nhân; thông tin, tuyên truyền về các kịch bản biến đổi khí hậu ở Việt Nam cũng như trên thế giới; tuyên truyền về các kết quả nghiên cứu khoa học, các dự báo, cảnh báo liên quan đến biến đổi khí hậu; thông tin về các chương trình, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu; phản ánh các vi phạm trong chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của các tổ chức, cá nhân; biểu dương những điển hình trong công tác bảo vệ môi trường, thông tin về những cách thức sáng tạo để bảo vệ môi trường trong sản xuất và đời sống.                           

Nguyễn Nhàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ngay truyen thong tuyen giao
 
Học tập Bác
Văn phòng điện tử
Bản tin thời tiết
LIÊN KẾT WEBSITE
Quốc hội
Cổng thông tin điện tử
Báo điện tử
Nhân dân điện tử
Tạp chí cộng sản
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá giao diện mới của Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang thế nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập189
  • Máy chủ tìm kiếm152
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay61,105
  • Tháng hiện tại384,146
  • Tổng lượt truy cập30,418,366
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây