TP. Mỹ Tho: Kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW của Ban Bí thư

Thứ tư - 17/08/2022 20:49
Thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư khóa XII về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Thành ủy Mỹ Tho đã tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị 07-CT/TW đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, cán bộ chủ chốt thành phố và cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy; sau đó, cấp ủy các cơ sở đảng đã triển khai đến tất cả cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố.

Qua triển khai, đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm rõ những nội dung cốt lõi của Chỉ thị 07-CT/TW. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cung cấp thông tin chính thống về những vấn đề thời sự trong nước và quốc tế; chuyển tải những quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân, từ đó góp phần củng cố lòng tin và tình cảm của nhân dân đối với Đảng, tạo sự nhất trí về tư tưởng và hành động trong Đảng và toàn xã hội. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền là yếu tố quan trọng phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Xác định công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các cấp ủy đảng đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thường xuyên; đồng thời, tiến hành lồng ghép vào các phong trào của các tổ chức hội đoàn thể, để từ đó phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng thành phố Mỹ Tho trở thành đô thị thông minh, hiện đại. Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố và cơ sở đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tự giác, tích cực, sáng tạo thực hiện thắng lợi những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; qua đó đã góp phần làm cho Nhân dân tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng và chủ nghĩa xã hội, nhận thức sâu sắc, đúng đắn về các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, biến những chủ trương, chính sách thành phong trào hành động cách mạng rộng lớn trong toàn xã hội.

Trong quá trình thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, thành phố đã chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; góp phần tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phản bác kịp thời, có hiệu quả những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị nhằm phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng ta. Thường xuyên phổ biến, giới thiệu về tình hình chính trị, kinh tế thế giới, trong nước và địa phương, dự báo sớm, đúng và sát tình hình, kịp thời nắm bắt thông tin để định hướng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Mặt khác, các thế lực thù địch luôn tăng cường thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” bằng âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc, cùng với những khó khăn, thách thức mới do thực tiễn đặt ra đòi hỏi công tác thông tin, tuyên truyền phải không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức; do đó, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở luôn thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, xác định cụ thể từng nhóm đối tượng để công tác thông tin, tuyên truyền đạt hiệu quả cao, kịp thời cung cấp thông tin đúng đối tượng và đúng thời điểm, phương thức tuyên truyền ngắn gọn, dễ nhớ, dễ vận dụng; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống internet, các trang mạng, zalo, facebook, trên Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố và Đài Truyền thanh phường, xã, Trang Thông tin điện tử Mỹ Tho, Tờ thông tin Mỹ Tho, đội tuyên truyền lưu động thành phố và tuyên truyền bằng hình thức cổ động trực quan, pano, apphich, băng ron, khẩu hiệu…

Bên cạnh đó, công tác truyên truyền miệng, sử dụng đội ngũ báo cáo viên thành phố và tuyên truyền viên cơ sở trong công tác thông tin, tuyên truyền vẫn tiếp tục được các cấp ủy đảng chú trọng, quan tâm. Đội ngũ báo cáo viên thành phố và tuyên truyền viên cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, cơ bản đủ về số lượng, chất lượng từng bước được nâng lên. Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành 05 quyết định kiện toàn đội ngũ báo cáo viên; hiện nay báo cáo viên thành phố Mỹ Tho có 22 đồng chí, tuyên truyền viên cơ sở có 315 đồng chí. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, nhiệt tình, tâm huyết với công việc, có ý thức tự học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn. Thời gian qua, báo cáo viên thành phố, tuyên truyền viên cơ sở đã trở thành lực lượng chủ lực trong công tác thông tin, tuyên truyền miệng của Đảng bộ thành phố Mỹ Tho và ngày càng có những đóng góp tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tư tưởng, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng trước các luận điểm sai trái và âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Thông qua các hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức, báo cáo viên, tuyên truyền viên được cung cấp kịp thời những thông tin, tư liệu phục vụ tốt cho công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn thành phố, đồng thời định hướng cho hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên trong thời gian tới, đề ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thông tin, tuyên truyền. Từ kết quả đó đã tạo nên sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà đại hội đảng bộ các cấp đề ra.

Đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên được cung cấp kịp thời các loại tài liệu tuyên truyền, được trang bị sổ tay báo cáo viên, bản tin báo cáo viên và quyển thông tin nội bộ hàng tháng. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm thực hiện tốt. Hàng năm, Ban Thường vụ Thành ủy cử đội ngũ báo cáo viên thành phố và tuyên truyền viên cơ sở tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng về công tác tuyên truyền miệng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức và giao cho Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố mở các lớp tập huấn cấp thành phố. Qua đó, giúp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền nói chung, tuyên truyền miệng nói riêng; nắm vững nội dung, phương pháp, nghiệp vụ về công tác tuyên truyền miệng...

Thanh Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ngay truyen thong tuyen giao
 
Học tập Bác
Văn phòng điện tử
Bản tin thời tiết
LIÊN KẾT WEBSITE
Quốc hội
Cổng thông tin điện tử
Báo điện tử
Nhân dân điện tử
Tạp chí cộng sản
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá giao diện mới của Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang thế nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập207
  • Máy chủ tìm kiếm179
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay61,105
  • Tháng hiện tại385,317
  • Tổng lượt truy cập30,419,537
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây