08:08 BNT Thứ ba, 31/01/2023


Nội dung chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 38

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 35


Hôm nayHôm nay : 4105

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 466227

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19129513

Trang nhất » Tin Tức » Tuyên truyền

Kết quả đạt được trong công tác thông tin cơ sở

Thứ tư - 24/08/2022 15:11
Thông tin cơ sở (TTCS) là bộ phận quan trọng trong công tác tuyên truyền của Đảng và Nhà nước. Ngoài nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, TTCS là phương tiện chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cơ sở, cung cấp thông tin, kiến thức tới người dân. Đánh giá đúng tầm quan trọng của TTCS trong tình hình mới, tỉnh Tiền Giang đã tập trung củng cố hệ thống thiết chế TTCS; làm tốt công tác cung cấp thông tin và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cho hệ thống TTCS, góp phần quan trọng đảm bảo nhu cầu thông tin của người dân, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân đối với các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

Ngày 05/9/2016, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 07-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quán triệt Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; Ủy ban nhân tỉnh ban hành Quyết định 25/2015/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 7 năm 2015 về ban hành Quy định về quản lý hoạt động Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Các cấp ủy xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện sát hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Đồng thời, xác định rõ việc thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cung cấp thông tin chính thống về những vấn đề thời sự trong nước và quốc tế; chuyển tải những quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân, từ đó củng cố lòng tin và tình cảm của Nhân dân đối với Đảng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng và toàn xã hội.

Xác định công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ các phương tiện truyền thông hiện đại với cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở và chương trình nông thôn mới để làm tốt thông tin ở cơ sở. Định kỳ hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp các cơ quan báo chí để định hướng thông tin, tuyên truyền nhằm phát huy vai trò nòng cốt trong thông tin, tuyên truyền lan tỏa những thông tin tích cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở thông tin, tuyên truyền thông qua các hoạt động phong trào, sinh hoạt đoàn thể, hội nhóm, chiến dịch tình nguyện, các hội nghị tập huấn, tiếp xúc cử tri, Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử... Công tác thông tin cơ sở được quan tâm tăng cường gắn với tuyên truyền thông tin đối ngoại qua các kênh báo chí, truyền thông trong và ngoài tỉnh.

Về thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị ngày càng chặt chẽ, chất lượng và hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực: công tác tư tưởng, tuyên truyền, định hướng dư luận trong thực thi pháp luật; giáo dục chính trị tư tưởng trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…. Từ đó, đã tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp phần giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, củng cố và giữ vững ổn định chính trị - xã hội thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua công tác phối hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động cung cấp thông tin cho các đơn vị phối hợp thông qua các hình thức phù hợp về kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh thực hiện các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế trọng điểm, chính sách ưu đãi, chính sách hỗ trợ cho địa phương; tuyên truyền Nghị quyết Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết các Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác định hướng tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội góp phần tạo sự thống nhất cao trong Nhân dân, thúc đẩy thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Về công tác nắm dư luận, định hướng tư tưởng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; trong đó, phát huy vai trò chủ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong tham mưu định hướng tư tưởng, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; công tác nắm bắt dư luận được tăng cường thông qua giao ban, hội nghị, trao đổi thông tin giữa ban tuyên giáo cấp ủy các cấp và các cơ quan có liên quan. Đồng thời tiếp tục thực hiện Kết luận 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao thực hiện quản lý, điều hành hoạt động lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh theo quy chế hoạt động. Để có thông tin 2 chiều, dư luận xã hội được cộng tác viên phản ánh đến cấp ủy, cơ quan quản lý nhà nước các cấp những vấn đề cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp thông tin chính xác về chủ trương, định hướng, cách xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp tỉnh mà dư luận quan tâm, tác động rộng đến tâm tư, ảnh hưởng tâm trạng cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân, đã được các cơ quan báo chí của tỉnh kịp thời đưa tin chính thức để định hướng dư luận.

Việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng được cấp ủy các cấp quan tâm đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo đưa tiêu chí đặt mua các loại báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm 100% chi, đảng bộ đều có đặt mua các loại báo, tạp chí của Đảng. Cán bộ, đảng viên nhận thức rõ báo, tạp chí của Đảng là nguồn thông tin chính thống nên rất quan tâm theo dõi nhằm nắm thông tin thời sự, những sự kiện chính trị quan trọng, chủ trương, đường lối của Đảng để kịp thời vận dụng phù hợp trong công tác của mình để tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và người dân.

Về công nghệ thông tin, Mạng lưới viễn thông Tiền Giang được đầu tư, nâng cấp và phủ sóng, Tiền Giang có 172 Đài Truyền thanh cấp xã; trong đó số Đài Truyền thanh có dây là 106 đài, Đài Truyền thanh không dây gồm 63 đài FM và 03 đài ứng dụng CNTT. Đa số thiết bị truyền thanh tại các xã là loại có dây và FM, chủ yếu gồm máy tăng âm, máy phát sóng FM, loa truyền thanh và hệ thống dây trong toàn tỉnh, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Thực hiện Quyết định 135/QĐ-TTg, ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn triển khai công tác TTCS; các xã, phường, thị trấn đang tập trung nguồn lực, từng bước đầu tư thiết lập đài truyền thanh ứng dụng CNTT, đến nay, Tiền Giang đã triển khai xây dựng hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT được 247 cụm loa trong công tác TTCS. Đồng thời, tổ chức chuyển đổi theo lộ trình giai đoạn 2022 - 2025, mỗi năm có khoảng từ 25% số xã, phường, thị trấn trở lên được chuyển đổi sang truyền thanh ứng dụng CNTT.

Minh An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu

Đăng nhập thành viên