Tỉnh ủy Tiền Giang: một số nét nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2022

Thứ tư - 12/10/2022 06:20
Trong 9 tháng đầu năm 2022, với sự quyết tâm sớm phục hồi, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế sau đại dịch COVID-19, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương huy động các nguồn lực, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, chú trọng công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, phục hồi và phát triển kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; phát triển du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội, (các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; quy chế dân chủ cơ sở được phát huy, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, chủ động giải quyết những kiến nghị, khiếu nại, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân ngay từ cơ sở)... Kết quả đạt được trên các lĩnh vực như sau:

1- Về công tác xây dựng Đảng

Tình hình tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và Nhân dân ổn định, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập, thực hiện tốt Chuyên đề 2022 về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay gắn với nâng cao chất lượng công tác cán bộ; tiếp tục thực hiện việc biên soạn lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng ở ngành, địa phương.

Đến nay, có 2.380/2.769 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2022 - 2025, đạt tỷ lệ 85,95%. Thành lập 2 chi bộ cơ sở; chuẩn y, chỉ định bổ sung 47 cấp ủy viên cơ sở; kết nạp 309 đảng viên, nâng tổng số kết nạp 816 đảng viên, đạt 54,4% so với nghị quyết. Phối hợp thẩm định, thẩm tra, xác minh 15 hồ sơ; kết luận tiêu chuẩn chính trị 22 hồ sơ phục vụ công tác cán bộ và 279 hồ sơ quy hoạch cán bộ cấp tỉnh, huyện, nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 -2025, 2021 - 2026 (huyện 168 hồ sơ; tỉnh 111 hồ sơ).

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng của các cấp ủy, đã kiểm tra 200 tổ chức đảng, 293 đảng viên (2 huyện ủy viên và tương đương, 63 đảng ủy viên, 132 chi ủy viên), giám sát 198 tổ chức đảng, 305 đảng viên, kết quả còn 7 tổ chức đảng, 5 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung kiểm tra, trong đó có 1 tổ chức đảng, 1 đảng viên có khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm.

2- Về phát triển kinh tế - xã hội

- Tổng kim ngạch xuất khẩu 2,95 tỷ USD, đạt 88% kế hoạch (Nghị quyết năm 3,35 tỷ USD), tăng 27,3% so cùng kỳ năm 2021.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 27.035 tỷ đồng, đạt 64,8% kế hoạch (Nghị quyết năm 41,75 ngàn tỷ đồng), tăng 10,9% so cùng kỳ năm 2021.

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 7.562 tỷ đồng, đạt 85,7% kế hoạch, tăng 15,9% so cùng kỳ năm 2021.

- Tổng chi ngân sách địa phương 8.804 tỷ đồng, đạt 71,7% kế hoạch, tăng 11,8% so cùng kỳ năm 2021; trong đó, chi đầu tư phát triển 3.255 tỷ đồng, đạt 82,6% kế hoạch, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2021 (Nghị quyết năm, chi ngân sách địa phương 12.287,9 tỷ đồng; chi đầu tư phát triển 3.940,7 tỷ đồng).

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 676 doanh nghiệp, đạt 100,8% kế hoạch (Nghị quyết năm, thành lập mới 670 doanh nghiệp).

 - Xây dựng 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Nghị quyết năm 12 xã chuẩn nông thôn mới, 11 xã nông thôn mới nâng cao).

- Kết nạp đảng viên mới 816 đảng viên, đạt 54,4% (Nghị quyết năm 1.500).

Sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn: Thu hoạch 102.506/135.032 ha lúa, năng suất bình quân 6,44 tấn/ha, sản lượng 660.928 tấn, đạt 87,3% kế hoạch, giảm 1,4% so cùng kỳ. Xuống giống 56.047 ha rau, màu, đạt 97,97% kế hoạch, tăng 1,1 % so với cùng kỳ. Kinh tế vườn cơ bản ổn định, tỉnh có 83.232 ha cây ăn trái, đạt 97% kế hoạch, tăng 0,9% so cùng kỳ; tổng sản lượng thu hoạch 1,28 triệu tấn, đạt 77,6% kế hoạch, tăng 4,3% so cùng kỳ.

Diện tích thả nuôi thủy sản 15,2 ngàn ha, đạt 100,6% kế hoạch, tăng 2,9% so cùng kỳ; sản lượng thu hoạch từ nuôi trồng và đánh bắt thủy sản 244,7 ngàn tấn, đạt 85,2% kế hoạch, tăng 4,3% so cùng kỳ; trong đó, sản lượng nuôi 136 ngàn tấn, tăng 12,2%; sản lượng khai thác 108,7 ngàn tấn, giảm 4,1% so cùng kỳ. Công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên; toàn tỉnh có 960/960 tàu đang hoạt động được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Xây dựng nông thôn mới, đến nay, tỉnh có 131/143 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 3 đô thị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 3 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Về sản xuất công nghiệp và phát triển đô thị: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,58% so cùng kỳ; Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp, công nghiệp tăng 26,65% so cùng kỳ; Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,17% so cùng kỳ. Tình hình hoạt động các khu, cụm công nghiệp hoạt động ổn định; đã cấp 5 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đầu tư đăng ký 36,48 triệu USD, diện tích đất cho thuê 8,56 ha. Nâng đến nay, các khu công nghiệp thu hút 109 dự án đầu tư (81 dự án FDI), với tổng vốn đầu tư 2,3 tỷ USD và 4.645,9 tỷ đồng, diện tích thuê 525 ha/767,2 ha, tỷ lệ lắp đầy đạt 68,4%.

 Về đầu tư, xây dựng và thu hút đầu tư: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 27.035 tỷ đồng, đạt 64,8% kế hoạch, tăng 10,9% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện 3.351 tỷ đồng, đạt 86,5% kế hoạch, tăng 48,7% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành xây dựng (giá so sánh 2010) thực hiện 8.093 tỷ đồng, tăng 9,72% so cùng kỳ. Hiện các địa phương, đơn vị đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục theo dõi, phối hợp với Nhà đầu tư, các ban quản lý dự án trực thuộc Trung ương đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh, gồm Dự án cầu Mỹ Thuận 2 đã thực hiện chi trả 389/389 hộ dân, bàn giao 100% mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, chủ đầu tư; Dự án mở rộng các cầu trên Quốc lộ 1, Cầu Bà Lâm đã hoàn thành, thông xe; cầu Mỹ Đức Tây đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Dự án Cầu Rạch Miễu 2, đã phê duyệt Tiểu dự án giải phóng mặt bằng, thực hiện xong công tác đo đạc ngoài thực địa. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1. Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng kênh Chợ Gạo - giai đoạn 2, đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đã chi trả 742/795 hộ dân.

Thu hút 13 dự án đầu tư (7 dự án vốn đầu tư nước ngoài), với tổng vốn đầu tư đăng ký 4.163,5 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn 4 dự án, tăng thêm 1.045,4 tỷ đồng. Ngày 09/9/2022, Ủy ban nhân tỉnh tổ chức Hội nghị giới thiệu dự án mời gọi đầu tư, giới thiệu 59 dự án ưu tiên mời gọi đầu tư đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, với tổng nguồn vốn đầu tư gần 23.000 tỷ đồng, qua đó trao 16 chủ trương nghiên cứu, chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp.

Về phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể: Thành lập mới 676 doanh nghiệp, 5.300 hộ kinh doanh, 16 hợp tác xã; có 97 doanh nghiệp đăng ký giải thể, 90 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động và 14 hợp tác xã ngưng hoạt động. Toàn tỉnh có 6.570 doanh nghiệp, 66.600 hộ kinh doanh; 1 liên hiệp hợp tác xã, 257 hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, 345 tổ hợp tác đang hoạt động.

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội thực hiện 56.024 tỷ đồng, đạt 78,9% kế hoạch, tăng 25,6% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng từ 0,5 - 0,9% so với tháng 8/2022. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thực hiện 2,95 tỷ USD, đạt 88% kế hoạch, tăng 27,3% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu 1,77 tỷ USD, đạt 93,2% kế hoạch, tăng 30,1% so cùng kỳ.

- Doanh thu dịch vụ bưu chính, viễn thông đạt 2.449 tỷ đồng, tăng 3,2% so cùng kỳ; trong đó, doanh thu bưu chính 243 tỷ đồng, tăng 13,9%; viễn thông 2.206 tỷ đồng, tăng 2,2%. Tổng số thuê bao điện thoại 120.854 thuê bao, bình quân 6,8 thuê bao/100 dân; tổng số thuê bao Internet 331.411 thuê bao, mật độ Internet bình quân đạt 18,7 thuê bao/100 dân.

Về thu - chi ngân sách: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 7.562 tỷ đồng, đạt 85,7% kế hoạch, tăng 15,9% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách thực hiện 8.804 tỷ đồng, đạt 71,7% kế hoạch, tăng 11,8% so cùng kỳ.

Giáo dục và đào tạo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022, đạt tỉ lệ 99,45%, xếp hạng thứ 16/63 tỉnh thành toàn quốc, xếp thứ 3 khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Năm học 2021 - 2022, tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng bậc tiểu học đạt 97,5%, trung học cơ sở 95%, THPT 98,8%; học sinh có học lực khá, giỏi đạt 58% đối với trung học cơ sở, 50,2% đối với trung học phổ thông. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia bậc THPT đạt 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 6 giải Khuyến khích, xếp hạng 6/13 các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Ngành y tế tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch bệnh;  đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên; trẻ em từ 12 - 17 tuổi. Đến nay, đã tiêm được 4.967.066 liều vắc xin ngừa COVID-19; trong đó, người từ 18 tuổi trở lên 4.242.214 liều (mũi 1 đạt 100,0%; mũi 2 đạt 97,6%; mũi bổ sung đạt 8,1%; mũi 3 đạt 78,6%; mũi 4 đạt 46,7%), từ 12 đến dưới 18 tuổi 436.685 liều (mũi 1 đạt 107,8%; mũi 2 đạt 104,7%; mũi 3 đạt 76,8%), trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi 288.167 liều (mũi 1 đạt 96,9%; mũi 2 đạt 80,8%). Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ở các tuyến được đảm bảo; việc phòng ngừa các dịch bệnh nguy hiểm trong cộng đồng được thực hiện chặt chẽ; chủ động theo dõi, giám sát phát hiện, xử lý kịp thời, không để lây lan trong cộng đồng.

Ngành văn hoá, thể thao và du lịch tiếp tục thực hiện Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Đề án “Xây dựng và Quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030”. Phối hợp xây dựng Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch năm 2022; triển khai thực hiện Đề án “Giới thiệu, trưng bày, mua bán sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của địa phương phục vụ du lịch”. Phối hợp với các tỉnh, thành trong Cụm đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và tổ chức các sự kiện du lịch thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Ngành lao động, thương binh và xã hội thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách trợ cấp, hỗ trợ gia đình có công, thương binh, liệt sĩ, hộ nghèo; tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà cho gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), trong đó, quà của Chủ tịch nước 36.611 phần, số tiền 10,983 tỷ đồng, nguồn ngân sách địa phương 52.157 người, với số tiền gần 19 tỷ đồng; tặng 174 bộ trang phục áo dài cho các Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, trị giá 348 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, đã xây dựng 90 căn, sửa chữa 232 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách.

Thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Đến nay, đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ 29.682 người lao động của 608 đơn vị; chi hỗ trợ 29.670/29.671 người lao động với số tiền 39,947.5 tỷ đồng.

Tư vấn nghề nghiệp, việc làm được 22.617 lượt lao động (14.801 lao động nữ, chiếm 65,4%), tăng 21% so với cùng kỳ năm 2021; giới thiệu việc làm 2.396 lượt lao động (1.545 lượt lao động nữ, chiếm 64,4%), tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021.

BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ngay truyen thong tuyen giao
 
Học tập Bác
Văn phòng điện tử
Bản tin thời tiết
LIÊN KẾT WEBSITE
Quốc hội
Cổng thông tin điện tử
Báo điện tử
Nhân dân điện tử
Tạp chí cộng sản
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá giao diện mới của Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang thế nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập158
  • Máy chủ tìm kiếm117
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay61,105
  • Tháng hiện tại386,514
  • Tổng lượt truy cập30,420,734
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây