02:42 BNT Thứ bảy, 01/04/2023


Nội dung chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 11

Khách viếng thăm : 23


Hôm nayHôm nay : 1299

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1299

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19910280

Trang nhất » Tin Tức » Tuyên truyền

Thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 35-CT/TW, Chỉ thị 27-CT/TW, Quy định 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị

Thứ tư - 22/02/2023 17:53
Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, việc bảo vệ người tố cáo, đặc biệt là Chỉ thị 35-CT/TW, Chỉ thị 27-CT/TW, Quy định 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản của Chính phủ, cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; lấy hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo làm tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác của cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đơn vị, địa phương đã thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, các Chỉ thị, Quy định Trung ương, giáo dục pháp luật như: Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định 11-QÐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân được 20.939 cuộc với 740.010 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người dân dự (trong đó cán bộ, công chức, viên chức 1.779 cuộc với 43.172 lượt người), đồng thời, lồng ghép các cuộc họp cơ quan, chi bộ, hội nghị, hội thảo chuyên đề, sinh hoạt chi, tổ hội, câu lạc bộ,… Việc triển khai, quán triệt đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân, từ đó việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, hạn chế được việc có đơn thư khiếu nại kéo dài, vượt cấp. Ngoài ra, cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm định kỳ làm việc với lãnh đạo các cơ quan nội chính, cấp ủy huyện để nắm tình hình, chỉ đạo giải quyết các vướng mắc. Đồng thời, ban hành 23 quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các cơ quan, đơn vị trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ngoài ra, để các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định 33/2021/QĐ-UBND, ngày 12/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập trung đông người; Quyết định 1331/QĐ-UBND, ngày 19/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, qua đó góp phần ổn định an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các cơ quan tư pháp đều có quy chế phối hợp, tạo mối quan hệ mật thiết nhằm trao đổi, cung cấp thông tin, giải quyết kịp thời vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân trong lĩnh vực hoạt động tư pháp; kịp thời tham mưu, báo cáo cấp ủy cho chủ trương, định hướng xử lý, giải quyết hiệu quả những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp.

Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và hệ thống đài phát thanh cấp xã thường xuyên đăng tải thông tin, kết quả đối thoại, giải quyết khiếu nại của công dân và định hướng dư luận về kết quả giải quyết, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương.

Nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cấp ủy đảng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và bảo vệ người tố cáo. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân, đảm bảo mỗi cán bộ, công chức hiểu biết sâu về pháp luật, bản lĩnh, nhạy bén trong xử lý tình huống, phân tích, đánh giá, tham mưu, đề xuất, giải quyết yêu cầu chính đáng của công dân đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quan tâm bố trí địa điểm, trang bị cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ tốt việc tiếp công dân; xây dựng, kiện toàn Ban Tiếp công dân tỉnh, địa điểm tiếp công dân các huyện, thành, thị từng bước chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt chế độ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn. Trong năm 2022, tỉnh đã tổ chức 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý điểm nóng ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã với 340 lượt người dự; 8 lớp tập huấn phần mềm quản lý công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 203 lượt cán bộ, công chức, viên chức thuộc phòng, ban cấp huyện và công chức cấp xã phụ trách tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định tại Thông tư 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ; tọa đàm công tác bồi thường, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho 60 lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện để tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng thẩm quyền, đảm bảo trình tự, thủ tục. Công tác kiểm tra, xác minh đơn khiếu nại, tố cáo thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch. Quá trình giải quyết các vụ việc chú trọng thực hiện tốt việc đối thoại với công dân, vận động linh hoạt, phù hợp các chính sách, pháp luật để giải quyết dứt điểm vụ việc. Việc tổ chức đối thoại, ban hành quyết định giải quyết khiếu nại đảm bảo đúng quy trình, quy định về trình tự, thủ tục, hình thức, nội dung; công khai kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại. Kết luận nội dung tố cáo ban hành đúng hình thức, đầy đủ nội dung; việc công khai kết luận nội dung tố cáo, gửi kết luận nội dung tố cáo cho người bị tố cáo và thông báo kết luận nội dung tố cáo đến người tố cáo đúng quy định, đảm bảo không tiết lộ thông tin về người tố cáo và bảo vệ bí mật nhà nước.

Về công tác bảo vệ người tố cáo, quá trình tiếp nhận, giải quyết tố cáo bảo đảm bí mật thông tin người tố cáo. Trường hợp có yêu cầu làm việc trực tiếp với người tố cáo sẽ bố trí thời gian, địa điểm, lựa chọn cách thức làm việc phù hợp để bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo. Thời gian qua, tỉnh không nhận được yêu cầu bảo vệ người tố cáo; không có trường hợp người tố cáo bị trù dập, bị trả thù, không có việc lợi dụng tố cáo tham nhũng gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, hãm hại người khác bị phát hiện. Công tác bảo vệ người tố cáo, giữ bí mật thông tin và bảo vệ người tố cáo thực hiện đúng quy định. Các cơ quan, đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phối hợp, bảo vệ người tố cáo nhằm bảo đảm thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, không để xảy ra việc người tố cáo bị trả thù, trù dập.

Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là hoạt động quan trọng, qua đó, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, giải đáp kịp thời những vướng mắc trong Nhân dân, việc tổ chức tốt công tác tiếp dân góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo phát sinh, vượt cấp, qua đó còn có ý nghĩa giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của công dân, ngăn chặn và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

T.Q

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 Thăm dò ý kiến

Đánh giá của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu

Đăng nhập thành viên