Đảng bộ Cục Quản lý thị trường Tiền Giang: Từ xây dựng mô hình đến kết quả thực hiện trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ sáu - 16/06/2023 00:39
Sau 02 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; nhiều mô hình, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong Đảng bộ Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã được phát hiện, nhân rộng.
Khen thưởng cá nhân tiêu biểu thực hiện Kết luận 01-KL/TW năm 2021-2022.
Khen thưởng cá nhân tiêu biểu thực hiện Kết luận 01-KL/TW năm 2021-2022.
Học Bác đi đôi với làm theo Bác

Quán triệt tinh thần Kết luận 01-KL/TW, Đảng bộ Cục quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, nhất là vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác.

Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục QLTT nhiệm kỳ 2020-2025; cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch toàn khóa, chuyên đề hàng năm của Đảng bộ, chi bộ trực thuộc đảm bảo khoa học, hiệu quả.

Việc học tập được thực hiện thông qua tổ chức và nâng cao chất lượng các buổi Tọa đàm với chủ đề phù hợp; thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ, chuyên đề. Nội dung tham luận, trao đổi, thảo luận, tìm ra giải pháp thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận 21-KL/TW, Quy định 37-QĐ/TW, tự phê bình và phê bình, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh.

Không chỉ dừng lại ở việc học tập, từng cán bộ, đảng viên làm theo Bác bằng những hành động thiết thực nhất theo các nội dung đăng ký kế hoạch cá nhân và Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm và thực hiện các tiêu chí mô hình của Đảng bộ Cục QLTT về “Xây dựng lực lượng QLTT chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại”. Việc thực hiện của từng cán bộ, đảng viên được đánh giá trong họp chi bộ định kỳ, kiểm điểm đảng viên để có giải pháp thực hiện tốt hơn. Đây cũng là một trong những tiêu chí để xem xét, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm.

Để cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác, Đảng ủy Cục đã ban hành, duy trì thực hiện tốt Bảng chuẩn mực đạo đức với các nội dung ngắn gọn, dễ nhớ. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Trong đó, tập trung giám sát chuyên đề, thường xuyên việc thực hiện các nội dung học tập chuyên đề nămgắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Qua đó, đã tạo hiệu ứng tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; phát huy tính tự giác trong học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị; chấn chỉnh ngôn phong, tác phong, xây dựng phong cách làm việc khoa học; phát huy trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong mọi hoạt động.

Lan tỏa những mô hình, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến

Một là, mô hình về “Xây dựng lực lượng QLTT chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại”. Mô hình này được Đảng ủy ban hành, đưa vào áp dụng từ năm 2021 đến nay với 05 tiêu chí gồm 52 nội dung về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; thực hiện nhiệm vụ đảng viên và công chức; chấm điểm đối với từng đảng viên hàng quý, năm.

Hai là, kết hợp mục tiêu kép vừa chống dịch vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Mô hình này được ứng dụng hiệu quả cao điểm trong năm 2021 khi dịch Covid-19 bùng phát rộng khắp. Công tác phối hợp các ngành chức năng trực chiến tại các chốt kiểm dịch, trạm kiểm soát dịch bệnh, giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường nhất là hàng hóa vận chuyển trên phương tiện vận tải “luồng xanh”… được sắp xếp, bố trí linh hoạt, thực hiện quyết liệt; góp phần ổn định thị trường; cùng với địa phương phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả.

Ba là, mô hình chiếc áo trách nhiệm. Với mô hình này, toàn Đảng bộ và lực lượng QLTT tỉnh Tiền Giang cam kết thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc (Trưởng các Phòng, Đội trưởng các Đội QLTT) ký cam kết với Lãnh đạo Cục (Cục trưởng) và xây dựng chương trình hành động thực hiện hiệu quả “Hai đi đầu, Ba cam kết”; gương mẫu và chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng QLTT.

Bốn là, ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động công vụ. Đây là mô hình được ứng dụng đạt hiệu quả cao giúp cho hoạt động công vụ của lực lượng QLTT được tiến hành nhanh chóng, kịp thời, chính xác với việc áp dụng đồng bộ các Hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS); quản lý tài chính, kế toán; quản lý cán bộ (Hr); quản lý văn bản điện tử (eDMS); thư điện tử công vụ; Trang Thông tin điện tử.

Năm là, mỗi đảng viên, công chức QLTT là 01 tình nguyện viên. Với các phong trào an sinh xã hội như kết nối tiêu thụ 70 tấn vải thiều Bắc Giang, 03 tấn khoai lang tím Nhật Vĩnh Long, phối hợp tổ chức 05 Gian hàng 0 đồng, 03Điểm bán hàng thiết yếu, trồng 2.000 cây xanh, hiến máu tình nguyện… tạo sự lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực.

Sáu là, nhân rộng điển hình tiên tiến. Để “Những bông hoa trong vườn Bác. Tỏa ngát hương mang tình yêu mênh mông của Người” theo bài hát Những bông hoa trong vườn Bác của nhạc sĩ Văn Dung; mỗi cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cục QLTT luôn tự giác học tập, rèn luyện, nêu gương trong mọi mặt công tác. Qua thực hiện mô hình của Đảng bộ về “Xây dựng lực lượng QLTT chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại” trong 02 năm 2021-2022, Đảng bộ đã bình chọn, tuyên dương 04 lượt đảng viên tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 01 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 02 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW.

Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ... Kiên định và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Do đó, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, phải có chuyển biến, tạo hiệu ứng tích cực, được sự đồng thuận của xã hội. Đối với tập thể Đảng bộ Cục QLTT, từng cán bộ, đảng viên phải tiếp tục nêu gương, tự tu dưỡng, rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa”, làm việc khoa học, sáng tạo; giao tiếp, ứng xử lịch sự, văn minh; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm theo gương Bác Hồ vĩ đại với phương châm 16 chữ vàng “Hành động quyết liệt, siết chặt kỷ cương, Thủ trưởng nêu gương, tập thể đoàn kết”.

 

Mai Thị Thúy Kiều

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ngay truyen thong tuyen giao
 
Học tập Bác
Văn phòng điện tử
Bản tin thời tiết
LIÊN KẾT WEBSITE
Quốc hội
Cổng thông tin điện tử
Báo điện tử
Nhân dân điện tử
Tạp chí cộng sản
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá giao diện mới của Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang thế nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập185
  • Máy chủ tìm kiếm151
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay61,105
  • Tháng hiện tại383,882
  • Tổng lượt truy cập30,418,102
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây