Kết quả tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở TP. Mỹ Tho

Thứ năm - 05/01/2023 03:23
Năm 2022, Thành ủy Mỹ Tho tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trịvề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch 60-KH/TU, ngày 19/01/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”.

Việc tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 được Thành ủy và cấp ủy cơ sở quan tâm, tổ chức thực hiện. Hầu hết cán bộ, đảng viên đều thực hiện tốt nội dung chuyên đề gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao và gắn với việc triển khai và thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Chú trọng đưa nội dung học tập chuyên đề vào trong chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị, địa phương.Trong đó, tập trung vào 3 nội dung “Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên”; bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, việc thực hiện chủ đề của thành phố trong năm 2022 “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; xây dựng thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp” nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội thành phố, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Có 168 mô hình tiêu biểu được cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy đăng ký thực hiện. Trong quá trình thực hiện, cấp ủy cơ sở gắn với những mô hình hay, tiêu biểu, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tác động tích cực đến nhận thức, hành động của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân; qua đó xuất hiện những mô hình tốt, cách làm hay, những gương điển hình trong học tập và làm theo Bác, cụ thể như: Ngành giáo dục và đào tạo thành phố với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; mô hình “Nhóm bạn giúp nhau vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ”; “Xây dựng cảnh quan môi trường theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm”. Ngành Y tế thành phố  gắn với nhiệm vụ chuyên môn, với mục tiêu hướng tới người bệnh: người bệnh được quan tâm, được ưu tiên và tạo điều kiện thuận lợi trong việc tham gia khám chữa bệnh. Thực hiện tốt quy tắc ứng xử, kỹ năng giao tiếp, giảm phiền hà của người bệnh. Cán bộ y tế phường, xã luôn thể hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, gương mẫu trong công tác và trong cuộc sống. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố thực hiện tốt Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; tổ chức mạn đàm chủ đề “Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích”. Đoàn viên thực hiện “Sổ tay rèn luyện đoàn viên làm theo lời Bác”; “Câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp bưởi da xanh”…vận động đoàn viên, học sinh thực hành tiết kiệm, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế gia đình, thông qua nhiều mô hình hay, hiệu quả tại cơ sở như: tiếp sức mùa thi; mô hình “Sọt rác thanh niên”; tiết kiệm tham gia đóng góp xây dựng quỹ hỗ trợ nghề nghiệp; các loại quỹ giúp đỡ đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; phát khẩu trang miễn phí trong phòng, chống dịch Covid-19,...Hội Cựu chiến binh thành tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vận động ngày công tham gia phát quang các tuyến đường giao thông nông thôn, khơi thông dòng chảy, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh. Mô hình tuyến đường tự quản xanh, sạch, đẹp ở xã Tân Mỹ Chánh, xã Phước Thạnh, xã Mỹ Phong, xã Đạo Thạnh, xã Trung An; ....

Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy luôn phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là ở các đảng bộ phường, xã. Các bí thư chi bộ, cán bộ khu phố, ấp, chi hội trưởng các đoàn thể khu phố, ấp luôn thể hiện vai trò nòng cốt ở khu dân cư, luôn tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động, các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Thực hiện nhiều cuộc vận động nhân dân có hiệu quả thiết thực như: hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, vận động Nhân dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường nơi sinh sống, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp như trồng hoa hai bên đường, tổng vệ sinh chiều thứ sáu hàng tuần. Phát động sâu rộng trong nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới như: xã Tân Mỹ Chánh, xã Phước Thạnh, xã Đạo Thạnh, xã Mỹ Phong, xã Trung An. Vận động xây dựng đô thị văn minh ở khắp các phường trung tâm thành phố như Phường 1, Phường 4, Phường 5, Phường 7, Phường 8, Phường 10 góp phần quan trọng trong việc xây dựng thành phố văn minh, đô thị hiện đại, thành phố thông minh. Nhiều mô hình tiêu biểu, thiết thực. Đảng viên với mô hình “Tự soi, tự sửa”; “Vận động nhân dân giúp đỡ nhau khi có hữu sự ở khu dân cư”; “Vận động nhân dân hạn chế sử dụng túi nilon, thân thiện với môi trường”; “Hỗ trợ vốn, cây, con giống, ngày công lao động giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững”; Tuyến đường hoa kiểu mẫu; Tuyến đường sáng - xanh - an ninh; Vườn cây sinh kế; Bảo hiểm y tế - chia sẻ khó khăn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và thông tin có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức hội viên, phụ nữ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” công tác giữ gìn và bảo vệ môi trường.

Từ đó, truyền thông sâu rộng trong cộng đồng”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của phụ nữ và cộng đồng về xây dựng nông thôn mới, từ đó kêu gọi chị em phụ nữ làm nòng cốt vận động gia đình tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch và bảo vệ môi trường tại địa phương. Mô hình “Xây dựng gia đình hạnh phúc”; Câu lạc bộ phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em”; “Tổ phụ nữ không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi”; “Thu gom rác tái chế đổi quà thân thiện môi trường”; “Phân loại rác thải tại nguồn”, “Gian hàng miễn phí cho người nghèo”;“Cùng nhau tiết kiệm, chăm sóc người già neo đơn”… nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho phụ nữ và các thành viên trong gia đình về pháp luật, phòng, chống các tệ nạn xã hội, về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, nuôi dạy con theo khoa học, tổ chức cuộc sống gia đình… nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng đời sống văn hoá trong cộng đồng dân cư. Có giải pháp củng cố nâng chất phát triển thành viên mới để hoạt động thật sự có hiệu quả. Mô hình “Bảo vệ Môi trường” gắn với xây dựng thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp: Tạo cho người dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ chức doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, hình thành nếp sống văn hóa cho mỗi cá nhân, tổ chức có trách nhiệm tham gia bảo vệ môi trường, gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Mục đích nhằm tổng vệ sinh, cổng, đường đi, chăm sóc cây xanh, cây cảnh trước nhà mình nhằm bảo vệ môi trường luôn sạch đẹp, góp phần tham gia xây dựng phường văn minh đô thị, xã nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao. Có những chi bộ động viên sự sáng tạo ở mỗi đảng viên đăng ký thực hiện tốt công trình có ích gắn với yêu cầu nhiệm vụ được phân công trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, kỹ thuật... từ đó, việc học tập, làm theo, nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã tác động tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, góp phần xây dựng Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở vững mạnh. Các cơ sở đã chủ động trong việc thực hiện, nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc ở cơ sở đã được các cấp lãnh đạo tập trung giải quyết có hiệu quả. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ thành phố đến cơ sở được nâng lên. Thể hiện trong tác phong làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, khắc phục một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhiều mô hình làm theo hiệu quả đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nội bộ và nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền thành phố ngày càng vững mạnh.

Cao Sương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ngay truyen thong tuyen giao
 
Học tập Bác
Văn phòng điện tử
Bản tin thời tiết
LIÊN KẾT WEBSITE
Quốc hội
Cổng thông tin điện tử
Báo điện tử
Nhân dân điện tử
Tạp chí cộng sản
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá giao diện mới của Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang thế nào?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập178
  • Máy chủ tìm kiếm129
  • Khách viếng thăm49
  • Hôm nay40,942
  • Tháng hiện tại99,257
  • Tổng lượt truy cập30,133,477
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây