Phát động sáng tác văn học - nghệ thuật về đề tài xây dựng nông thôn mới

Ông Hứa Quang Tần trao đổi với hội viên Hội VH-NT tại buổi phát động

Ông Hứa Quang Tần trao đổi với hội viên Hội VH-NT tại buổi phát động

Ngày 12-12-2013, Hội Văn học - Nghệ thuật Tiền Giang đã tổ chức buổi phát động sáng tác văn học - nghệ thuật với đề tài xây dựng nông thôn mới. Đến dự có soạn giả Huỳnh Anh - Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật Tiền Giang, ông Hứa Quang Tần - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Tiền Giang và trên 30 hội viên.

Tại buổi phát động, các hội viên được nghe ông Hứa Quang Tần thông tin về một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; giới thiệu nội dung của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; nội dung của chương trình xây dựng nông thôn mới; nguyên tắc, tiến trình xây dựng nông thôn mới, hệ thống tổ chức quản lý chương trình ở các cấp, nguồn vốn thực hiện chương trình; sự tham gia và vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới... để cho các hội viên có những hiểu biết cơ bản nhất về chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trên cơ sở nghe thông tin, các hội viên còn tự nghiên cứu tài liệu, đi thực tế sáng tác ở 2 xã Tân Thanh (Cái Bè) và Tân Mỹ Chánh (TP Mỹ Tho). Các tác phẩm văn học - nghệ thuật sau đợt vận động sáng tác sẽ được Hội Văn học - Nghệ thuật tuyển chọn và in thành tuyển tập về đề tài xây dựng nông thôn mới.

Tác giả bài viết: Thảo Trúc