Tân Phước tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền cho tuyên truyền viên cơ sở

Trong 2 ngày 29 và 30-5, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tân Phước kết hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền cho đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở.

Lớp học có trên 100 học viên, gồm cán bộ Tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện.

Nội dung tập huấn gồm: nghiệp vụ công tác tuyên truyền, phương pháp nắm bắt dư luận xã hội và thông tin chuyên đề về tình hình thời sự, qua đây nhằm trang bị cho đội ngũ tuyên truyền viên những kỹ năng cơ bản của công tác tuyên truyền, nghiên cứu dư luận xã hội góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền ở cơ sở.

Tác giả bài viết: P.P