Phối hợp thông tin, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thời gian qua, Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương. Trang thông tin điện tử đã mở các chuyên mục như: Tin tức - sự kiện; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thông tin công tác Tuyên giáo; Lịch sử truyền thống; Lý luận - chính trị; Tuyên truyền; Khoa giáo, Văn hóa - văn nghệ; Văn bản mới,… được Ban biên tập thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng tin, bài, đồng thời cập nhật kịp thời và chính xác đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc. Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có lượt truy cập khá cao, bình quân trên 10.000 lượt/ngày, riêng trong 6 tháng đầu năm 2022 bình quân 20.000 lượt/ngày.

Nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, định hướng các sự kiện chính trị quan trọng trong và ngoài tỉnh, nhất là kịp thời đưa tin chính thống, tích cực đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Ban Tuyên giáo cấp ủy huyện (tương đương) có chỉ đạo, phân công, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia viết và cung cấp tin, bài, ảnh, tư liệu cho Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nội dung chủ yếu của tuyến tin, bài phản ánh hoạt động của các cấp ủy đảng; Công tác xây dựng Đảng; Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng bộ địa phương; Công tác Tuyên giáo của địa phương, đơn vị; Văn bản mới cần thông tin, tuyên truyền hoặc các tuyến tin, bài viết, hình ảnh liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương.

Mọi tin, bài đề nghị các cộng tác viên gửi về Ban Biên tập qua địa chỉ:  tuyengiaotiengiang@gmail.com hoặc qua số điện thoại: 02733.873.235.

Tác giả bài viết: BBT