Phát động thi đua “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”

Vừa qua, đồng loạt các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2017).

Đợt thi đua tập trung vào 3 nội dung chính gồm: LLVT tỉnh đẩy mạnh thi đua sẵn sàng chiến đấu cao, huấn luyện giỏi, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; thi đua làm tốt công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành và các lực lượng đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn. Thời gian thực hiện đợt thi đua là 70 ngày, từ 18-5 đến 27-7. 
 
Đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh có nhận thức đúng, trách nhiệm cao, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công với cách mạng và thương binh, gia đình liệt sĩ; cổ vũ LLVT tỉnh tiếp tục phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tác giả bài viết: Thanh Lâm