Hội thảo khoa học “Di sản của Lênin đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay”

Chiều ngày 24/4/2017, Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Hội thảo khoa học “Di sản của V. I. Lênin đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay”. Đến dự có TS. Phan Văn Nhẫn - Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHTG; ThS. Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang; đại diện chi ủy các chi bộ và giảng viên đang công tác tại các khoa.  
Đại biểu tham dự hội thảo
Hội thảo có 11 tham luận với nội dung khẳng định thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, vĩ đại của Lênin, Người đã có cống hiến đặc biệt xuất sắc trong việc bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác và là người sáng lập nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.

Di sản của Lênin đã có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, trở thành tài sản chung của toàn nhân loại trong hành trình xây dựng một thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. 

Tác giả bài viết: Vĩnh Sơn