Hội nghị triển khai kế hoạch công tác thông tin và truyền thông năm 2015

Chiều ngày 22-01, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang, Sở Thông tin - Truyền thông tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác thông tin và truyền thông năm 2015. Đồng chí Nguyễn Đình Tạo, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Thông tin - Truyền thông; đồng chí Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Nhiệm, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông cùng chủ trì hội nghị; các đại biểu là lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp và đại diện báo đài trong và ngoài tỉnh cùng tham dự.
Đồng chí Nguyễn Đình Tạo, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Thông tin - Truyền thông được sự ủy nhiệm của Bộ trao cờ thi đua cho lãnh đạo Sở Thông tin - Truyền thông
Trong hội nghị, đa số đại biểu đánh giá cao ngành Thông tin - Truyền thông trong năm 2014 đã có bước phát triển khá toàn diện, nhiều dự án, chương trình về ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả; nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công nghệ thông tin và tác vụ trên môi trường mạng có nâng lên; việc đầu tư công nghệ thông tin có trọng tâm, trọng điểm, sớm phát huy tác dụng.

Công tác thông tin, truyền thông bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành; tích cực phối hợp với các cấp, các sở, ngành và các cơ quan hữu quan, các đối tác đẩy mạnh hoạt động ngành thông tin - truyền thông đúng định hướng, đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương thành tích đạt được của ngành Thông tin - Truyền thông trong năm qua thể hiện rất rõ trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, quảng cáo, quản lý mạng, bưu chính,… và công tác quản lý nhà nước về công nghệ - thông tin đã góp phần tạo bước phát triển công nghệ - thông tin của tỉnh nhà trong những năm tiếp theo.

Năm 2015, ngành Thông tin - Truyền thông cần đẩy nhanh công tác công nghệ - thông tin theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Tiền Giang; công tác công nghệ - thông tin phải đúng định hướng, xây dựng kế hoạch cụ thể, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương, ngành; các dự án công nghệ - thông tin phải theo hướng sử dụng các phầm mềm dịch vụ để tiếp cận nhanh công nghệ - thông tin mới, đỡ tốn kinh phí, tiết kiệm thời gian để tạo bước đột phá công nghệ - thông tin của Tiền Giang.

Tác giả bài viết: Đăng Khoa