Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 28/5, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự có đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và cùng 24 đảng viên của chi bộ tham dự.
Đại biểu tham dự Đại hội.
Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát huy truyền thống đoàn kết, triển khai thực hiện hiệu quả các nhóm chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; chất lượng triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn từng bước được nâng cao, góp phần tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng - văn hóa, khoa giáo, lịch sử Đảng của Đảng bộ tỉnh. Tích cực, chủ động cung cấp thông tin chính thống cho đội ngũ báo cáo viên; tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản, duy trì chế độ giao ban báo chí hàng tháng, định hướng nội dung tuyên truyền, giúp các cơ quan báo chí thông tin kịp thời, chính xác nhất là những vấn đề phát sinh được dư luận quan tâm; chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, địa phương; tham mưu công tác chỉ đạo tổ chức sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn và giáo dục lịch sử; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được coi trọng, tổ chức thực hiện hiệu quả việc học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc.

Nhiệm kỳ qua, các chỉ tiêu của nghị quyết đều vượt và đạt như: từ 2015 đến 2019, chi bộ đều đạt trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trung bình 98,33% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp 3 đảng viên mới, đạt 150% so với chỉ tiêu; chăm lo tốt đời sống cho cán bộ, đảng viên. Hàng năm, cơ quan đều được tái công nhận Cơ quan an toàn về an ninh trật tự, Cơ quan văn hoá; thực hiện tốt Quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, không có trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm về tham nhũng, lãng phí.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; văn kiện Đại hội lần thứ I của Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và văn kiện Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội xác định: Tăng cường đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Với các mục tiêu: đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; phấn đấu 100% đảng viên được học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên xây dựng và thực hiện tốt cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm; Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; lãnh đạo Công đoàn đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lãnh đạo cơ quan luôn hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nghị quyết đề ra; chăm lo tốt đời sống cho cán bộ, đảng viên; lãnh đạo cơ quan giữ vững danh hiệu Cơ quan An toàn về an ninh trật tự; Cơ quan Văn hoá. Lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt Quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 5 đồng chí; bầu trực tiếp Bí thư và Phó bí thư tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Tý, Phó trưởng Ban được bầu làm Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội cấp trên.

Tác giả bài viết: Tấn Quân