Tiền Giang sơ kết công tác tuyển quân đợt 1 năm 2015

Ngày 22-4-2015, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyển quân đợt 1 và triển khai phương hướng, giải pháp công tác tuyển quân đợt 2/2015. Đồng chí Nguyễn Văn Khang - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Nhìn chung, Hội đồng NVQS các huyện trong giao quân đợt 1 đã nắm chắc Luật NVQS, các Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; đồng thời đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai, tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, đúng quy trình công tác tuyển quân. Việc đăng ký quản lý thanh niên tuổi 17 và đăng ký bổ sung thanh niên tuổi 18 - 25 được thực hiện chặt chẽ. Từng thành viên Hội đồng NVQS đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, dân chủ trong xét duyệt chính trị; tổ chức bình nghị công khai dân chủ, công bằng đúng luật; công tác khám sức khỏe tập trung cũng đã tạo điều kiện tốt cho Hội đồng khám sức khỏe khám và kết luận chính xác. Qua phúc tra lại sức khỏe không có trường hợp nào trả về; từ khi giao quân đến nay không có tình trạng quân nhân tự bỏ đơn vị về địa phương và đơn thư khiếu nại, thắc mắc của nhân dân.

Trong tuyển quân đợt 1/2015 các huyện Tân Phước, Châu Thành, Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông và Tân Phú Đông  đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, trong đó tỷ lệ đảng viên chiếm 3,17%; đoàn viên 96,83%. Trình độ văn hóa trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 16,58%; 100% thanh niên tình nguyện; 17,88% có chuyên môn kỹ thuật (tăng so với đợt 1/2014 là 3,88%).

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số địa phương việc đăng ký, quản lý thanh niên trong diện tuổi sẵn sàng nhập ngũ không chắc, còn để thanh niên nằm ngoài sổ sách. Có địa phương không sàng lọc trước, cứ đưa số thanh niên đã qua xét duyệt cấp xã lên huyện khám sức khỏe, nên tỷ lệ không đạt sức khỏe còn nhiều...

Để công tác tuyển quân đợt 2 đạt kết quả cao hơn, đồng chí Nguyễn Văn Khang - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị huyện, thành, thị còn lại phải tập trung tổ chức rút kinh nghiệm những mặt hạn chế; tăng cường công tác lãnh đạo của chính quyền các cấp đối với công tác tuyển quân; sau đại hội đảng phải kịp thời bổ sung kiện toàn Hội đồng NVQS các cấp; nâng cao vai trò của Hội đồng khám sức khỏe cấp huyện, đồng thời bổ sung đầy đủ các trang thiết bị khám đã xuống cấp; đảm bảo đúng qui trình công tác tuyển quân, phấn đấu giao quân đợt 2 đạt 100% chỉ tiêu .                                      

Tác giả bài viết: Lê Tiễn