Huyện Cai Lậy triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

Ngày 14/7/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Cai Lậy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho 256 cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện. 
Ông Bùi Thái Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy Cai Lậy triển khai nghị quyết
Tại hội nghị, ông Bùi Thái Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy Cai Lậy  triển khai nội dung 3 nghị quyết gồm: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Các nghị quyết chuyên đề về kinh tế trên đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII của Đảng đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội.
 
Qua hội nghị, nhằm tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, từ đó ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tác giả bài viết: Hồng Linh - Thanh Tùng