Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng

Sáng 29-11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Tại điểm cầu Tiền Giang, đồng chí Nguyễn Văn Danh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối với 326 điểm cầu tại các huyện, thành, thị, xã, phường, thị trấn trong tỉnh với hơn 31 ngàn đảng viên dự (đạt trên 72%).

Trong thời gian 2 ngày (29 - 30/11), hội nghị nghe đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW về "Công tác dân số trong tình hình mới".

Tại tỉnh Tiền Giang, sau 1,5 ngày nghe triển khai, quán triệt các nghị quyết từ Trung ương, hội nghị đã dành 0,5 ngày thảo luận các chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng.

Tác giả bài viết: Hà Thoa