HĐND TP Mỹ Tho khóa X tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011-2016

Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Mỹ Tho khóa X tổ chức kỳ họp thứ 17 tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2011 - 2016
Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, hoạt động của HĐND TP Mỹ Tho có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; chất lượng đại biểu HĐND được nâng lên. HĐND thành phố đã tổ chức 17 kỳ họp; ban hành 115 nghị quyết liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. HĐND thành phố thực hiện tốt hoạt động giám sát với nhiều cải tiến, qua đó đã tổ chức 128 cuộc giám sát và 292 cuộc tiếp xúc cử tri trong nhiệm kỳ hoạt động. Những chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các hoạt động của HĐND TP Mỹ Tho đã góp phần quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương, phát huy được tiềm năng thế mạnh và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội được 19.720 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, đúng hướng; thu ngân sách 1.500 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 95 triệu đồng/người/năm; tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao...

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Mỹ Tho tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011 - 2016 của HĐND, UBND, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân TP Mỹ Tho; việc góp ý xây dựng chính quyền của MTTQ TP Mỹ Tho nhiệm kỳ 2011 - 2016...

Kỳ họp đã thống nhất thông qua nghị quyết về việc thông qua Đề án “Xây dựng TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2016 - 2017”.

Dịp này, UBND TP Mỹ Tho tặng 37 giấy khen cho 9 tập thể, 28 cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tác giả bài viết: Thanh Tùng