Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng ủy khối doanh nghiệp

Ngày 01-6, Chi bộ cơ sở Văn phòng Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phan Thành Trung, Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp.
Chi ủy và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp ra mắt đại hội
Nhiệm kỳ qua, chi bộ lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị  nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra, góp phần tích cực vào thành công chung của Đảng bộ khối Doanh nghiệp; đồng thời tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở và các đoàn thể trong khối hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Phương hướng nhiệm kỳ 2015 - 2020 chi bộ đề ra là tiếp tục củng cố, kiện toàn, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ; mỗi cán bộ đảng viên trong chi bộ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng; tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”,...

Đại hội đã bầu cấp uỷ gồm 03 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Thạch tái cử chức vụ Bí thư chi bộ. Đại hội đã bầu 05 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tác giả bài viết: Hoàn Vũ