Tọa đàm “Người làm báo trong thời kỳ hội nhập”

Ngày 17-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Tọa đàm “Người làm báo trong thời kỳ hội nhập”. Tham dự và cùng chủ trì tọa đàm có ông Phan Thanh Dũng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Nguyễn Chí Định - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Văn Phước Cường - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; các nhà báo cách mạng lão thành, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo trong tỉnh tham dự.   
Tọa đàm “Người làm báo trong thời kỳ hội nhập”
Chủ đề “Người làm báo trong thời kỳ hội nhập” có tầm vóc và ý nghĩa quan trọng không chỉ về mặt lý luận mà còn mang giá trị thực tiễn cao; dự báo xu hướng phát triển và gia tăng vai trò của thông tin báo chí, từ đó đề xuất những phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin báo chí, chất lượng khai thác thông tin, cách tiếp cận và hướng triển khai đề tài theo đúng mục tiêu đã đặt ra để báo chí phục vụ tốt hơn trong thời kỳ đổi mới và hội nhập sâu vào quá trình toàn cầu hóa.

Những người hoạt động báo chí cần nhận thức sâu sắc nhiệm vụ của báo chí phải thông tin kịp thời, chân thật, tuyên truyền cổ vũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách tự giác góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Phan Thanh Dũng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong tiến trình hội nhập sâu rộng của đất nước, báo chí không chỉ là nhân tố tích cực tuyên tuyên truyền, cổ vũ mọi tổ chức, cá nhân trong xã hội tham gia hội nhập và biết cách hội nhập đúng hướng, hiệu quả, mà bản thân báo chí cũng phải tăng cường, chủ động hội nhập. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ của báo chí trong thời kỳ hội nhập, các cơ quan báo chí, từ các phóng viên, biên tập viên và nhất là tổng biên tập, phó tổng biên tập, phải nâng cao nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm với Đảng, Nhà nước và nhân dân về sản phẩm báo chí của mình. Các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải quan tâm, tăng cường chỉ đạo, quản lý, định hướng hoạt động của các cơ quan báo chí; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm báo; động viên, khen thưởng kịp thời những cơ quan báo chí, cán bộ báo chí có những sản phẩm tốt, thành tích tốt; nhắc nhở, uốn nắn kịp thời những lệch lạc, xử lý nghiêm khắc các sai phạm… 

Tác giả bài viết: Đăng Khoa