Trường Đại học Tiền Giang khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng

Tối ngày 23/11/2015, Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo phối hợp với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Trường Đại học Tiền Giang tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 68 quần chúng ưu tú là viên chức và sinh viên của trường. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Trường Đại học Tiền Giang khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng
Chương trình học gồm 5 bài theo Tài liệu học tập chính trị cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua chương trình, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tác giả bài viết: Vĩnh Sơn