Tân Phước bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng

Từ ngày 24/4 đến ngày 03/5/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tân Phước đã tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt I năm 2017. Tham gia lớp học có 96 học viên là đoàn viên, hội viên ưu tú của các cơ quan, đơn vị huyện, xã - thị trấn, trường học trên địa bàn huyện và cán bộ, chiến sĩ của Trại giam Mỹ Phước, Trại giam Phước Hòa.
Đồng chí Trần Văn Sương- Giám đốc Trung tâm BDCT huyện trao giấy khen cho các học viên có thành tích xuất sắc trong học tập
Trong thời gian 6 ngày, học viên được các đồng chí giảng viên của huyện truyền đạt những kiến thức cơ bản về: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, lớp học được đi nghiên cứu thực tế Khu di tích lịch sử văn hóa Bạch Dinh (Vũng Tàu) và nghe báo cáo chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng.

Cuối khóa học có 92 học viên đạt yêu cầu được Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, trong đó 34 học viên xếp loại giỏi, 54 học viên xếp loại khá và 4 học viên xếp loại trung bình; có 5 học viên đạt thành tích tốt được Trung tâm khen thưởng.

Tác giả bài viết: Khánh Duy