Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa V năm 2013

Sáng ngày 11-10-2013, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa V năm 2013. Đến dự có đồng chí Phan Thanh Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện phòng Giáo dục lý luận chính trị và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp tỉnh. 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo khẳng định lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới là khâu tất yếu quan trọng, trong đó nhấn mạnh mục đích của lớp học nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, đồng thời hiểu rõ về những nhiệm vụ của người đảng viên... Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới cần xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Theo chương trình, học viên sẽ được nghiên cứu 9 bài theo tài liệu Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật ấn hành. Ngoài ra, học viên còn được nghe báo cáo Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI), tình hình thời sự trong nước và quốc tế thời gian gần đây. Dự kiến lớp sẽ kết thúc vào ngày 03/11/2013.

Tác giả bài viết: Thúy Hằng