Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng

Ngày 2-6-2014, Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 100 học viên trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn phát biểu trong lễ khai giảng
Đến dự lễ khai giảng có đồng chí Phan Thanh Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Nhặn - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Phát biểu khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo nêu rõ mục đích của việc học tập là nhằm giúp những người có nguyện vọng vào Đảng Cộng sản Việt Nam nắm được khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên. Trên cơ sở đó, người học xây dựng cho mình động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên.

Cuối khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được Trung tâm cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình.

Dự kiến lớp học bế giảng vào ngày 13-6-2014. 

Tác giả bài viết: Hồng Diễm