Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa I

Sáng ngày 5-5-2014, Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) tổ chức lễ khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa I năm 2014, có 43 học viên trực thuộc Đảng ủy khối các doanh nghiệp tỉnh và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh dự học.

Thời gian học 01 tháng, các học viên được nghe báo cáo và nghiên cứu 18 chuyên đề theo chương trình sơ cấp lý luận chính trị của Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và chính thức ban hành năm 2013.
 
Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ được cấp Bằng chứng nhận hoàn thành chương trình sơ cấp lý luận chính trị. Đây là điều kiện để cán bộ, đảng viên tiếp tục theo học các chương trình lý luận chính trị cao hơn theo quy định.

Tác giả bài viết: Thúy Hằng