Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Trong 4 ngày từ 14 đến 17-2-2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị triển khai các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII cho cán bộ, đảng viên trong đảng bộ bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Trần Thanh Nguyên, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối chủ trì hội nghị ở điểm cầu chính tại Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo tỉnh. 

Theo đó, ngày 14-2, tại điểm cầu chính Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo tỉnh, thành phần tham dự gồm các đồng chí là ủy viên ban chấp hành chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ khối; ban thường vụ công đoàn viên chức tỉnh, hội cựu chiến binh khối và đoàn khối; đảng viên chi bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư. Hội nghị kết nối với 14 điểm cầu thuộc đảng bộ khối gồm: Đảng bộ Sở Y tế (có 3 điểm cầu gồm Bệnh viện tâm thần, Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện Lao & Bệnh phổi), Bệnh viện Đa khoa, Bảo hiểm xã hội, Trường Đại học Tiền Giang, Bệnh viện phụ sản, Tòa án, Viện Kiểm sát, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trường Chính trị, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình.   

Ngày 15, 16 và 17-2, tổ chức 3 lớp triển khai cho cán bộ, đảng viên các chi, đảng bộ cơ sở còn lại.

Hội nghị đã nghe báo cáo viên trình bày nội dung Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ khối thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Các ý kiến trao đổi, thảo luận của đại biểu, về cơ bản đã nắm vững các nội dung trọng tâm, cốt lõi của nghị quyết; thống nhất cao mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp Trung ương đã đề ra và nội dung các Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ khối thực hiện Nghị quyết.

Đến nay, toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 3.130/3.330 đảng viên dự học nghị quyết (đạt 94%). 

Tác giả bài viết: Thảo Chi