Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng

Ngày 29/9/2017, Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng. 
Đồng chí Phạm Thế Vinh - Giám đốc Trung tâm TTCTTG trao giấy khen, phần thưởng cho học viên
Lớp học có 56 học viên, diễn ra từ ngày 8/9/2017 đến ngày 29/9/2017, với hình thức học thứ sáu và thứ bảy hàng tuần. Trong thời gian học, học viên được nghiên cứu các nội dung khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên. 

Kết thúc khóa học có 56/56 học viên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận theo quy định; trong đó 06 học viên đạt loại xuất sắc, 25 học viên đạt loại giỏi, 25 học viên đạt loại khá.

Tại lễ bế giảng, Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo khen thưởng 06 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Tác giả bài viết: Hồng Diễm