Bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa VII năm 2013

Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa VII năm 2013 cho 91 học viên là đoàn viên, công đoàn viên ưu tú của các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Qua 6 ngày học tập, học viên được nghiên cứu 5 bài trong tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và chuyên đề thông tin thời sự: Tình hình dịch chuyển ba nước Đông Dương và hậu bầu cử ở Campuchia. 

Cuối khóa học, các học viên được kiểm tra, đánh giá và viết bài thu hoạch. Kết quả 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó: 17 học viên đạt loại giỏi; 66 học viên đạt loại khá và 8 học viên đạt loại trung bình.

Tác giả bài viết: Thúy Hằng