Ban Tuyên giáo TX Gò Công tập huấn công tác nghiên cứu dư luận xã hội

Trong 2 ngày 17 và 18/11/2015, Ban Tuyên giáo Thị ủy Gò Công phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị mở lớp tập huấn cho 80 cán bộ là cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội của các chi, đảng bộ trên địa bàn thị xã và xã, phường (chưa qua tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội năm 2014).
Ông Huỳnh Kim Bằng - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy báo cáo với lớp tập huấn
Các báo cáo viên tập trung vào những chuyên đề: cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác nghiên cứu dư luận xã hội; các phương pháp định tính, định lượng trong nghiên cứu dư luận xã hội; nắm bắt dư luận xã hội thông qua mạng lưới cộng tác viên; sử dụng các kết quả nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý xã hội. Trong buổi cuối của lớp học, các học viên được nghe thông tin thời sự về tình hình Biển Đông.

Qua lớp tập huấn, học viên được trang bị và nâng cao trình độ, kiến thức về công tác điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội; những thông tin mới về tình hình Biển Đông và định hướng chiến lược phát triển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Trên cơ sở đó, các cộng tác viên dư luận xã hội tăng cường tham mưu cho cấp ủy, tích cực chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp dư luận xã hội, về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát hiện diễn biến tư tưởng và tâm trạng xã hội trong quá trình thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, kiến nghị, đề xuất chi, đảng bộ những chủ trương, biện pháp giải quyết nhằm ổn định tình hình tư tưởng trong nội bộ và nhân dân. Đây cũng là dịp giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm giữa các học viên trong quá trình học tập.

Tác giả bài viết: Hồng Nhung