Thị xã Cai Lậy khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Ngày 02/02/2015, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Cai Lậy phối hợp với Trường chính trị tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ vừa học vừa làm khóa I.
Ra mắt Ban Cán sự lớp
Đây là lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ vừa học vừa làm đầu tiên do thị xã tổ chức, với 76 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THCS, tiểu học, mầm non, cán bộ chủ chốt đương nhiệm và cán bộ dự nguồn của xã, phường.

Đồng chí Phạm Văn Vạn - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã phát biểu chỉ đạo và yêu cầu học viên xác định đúng đắn động cơ học tập, chấp hành tốt nội quy, quy chế học tập, đoàn kết, gương mẫu và tích cực trong học tập và công tác, sắp xếp thời gian, khắc phục khó khăn để có thể vừa hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ học tập cũng như hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cơ quan, đơn vị giao phó.

Tác giả bài viết: Út Trần