Tân Phú Đông bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ vừa học vừa làm khóa I

Ngày 8/01/2015, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tân Phú Đông, Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang đã tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ vừa học vừa làm khóa I tại huyện. Ông Trần Trung Tín - Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đã đến dự. 

Qua thời gian 18 tháng thực học, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng ta về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, công tác dân vận, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong sạch vững mạnh, kỹ năng, nghiệp vụ lãnh đạo trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, QPAN… nhằm giúp học viên nâng cao nhận thức tư tưởng, chính trị và vận dụng vào thực tiễn công tác ngày càng tốt hơn.

Kết quả học tập, có 46/46 học viên đạt yêu cầu, được cấp Bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, trong đó loại khá có 18 học viên, đạt tỷ lệ 39% và 28 học viên đạt trung bình, tỷ lệ 61%. Tại lễ bế giảng, BGH Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang tặng giấy khen cho 6 học viên có nhiều thành tích trong suốt khóa học vừa qua.

Tác giả bài viết: Hữu Dư