TTBDCT huyện Cái Bè khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Ngày 23-3, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cái Bè tổ chức khai giảng lớp thứ nhất bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam. Lớp học có 120 học viên thuộc đối tượng đoàn viên, hội viên ưu tú, nguồn phát triển Đảng của các đơn vị xã, thị trấn và các cơ quan ban ngành huyện. 
Các đại biểu tham dự lễ khai giảng
Trong 5 ngày, báo cáo viên của huyện truyền đạt các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được nghe báo cáo tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, ông Trần Văn Sáu - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện yêu cầu các học viên học tập thật tốt, tập trung thảo luận, nghiên cứu tài liệu, khi trở về địa phương, đơn vị cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được phân công để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tác giả bài viết: Bé Nhỏ