Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 29-12-2014, Ban Thường vụ Huyện ủy Cai Lậy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự có ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Nhã - Bí thư Huyện ủy Cai Lậy.  

Lớp học diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 29 - 31/12/2014),  293 học viên sẽ được tìm hiểu 6 chuyên đề về: Đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và tu dưỡng đạo đức cách mạng trong điều kiện hiện nay; Đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước Việt Nam hiện nay; Nội dung cơ bản trong đường lối, chính sách phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay; Vấn đề mới trong đường lối, chính sách phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới; Chiến lược quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Qua lớp học nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là năng lực tổng kết thực tiễn và vận dụng thực tiễn tổ chức thực hiện có hiệu quả, đạt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội X Đảng bộ huyện, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của huyện trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Thanh Thảo