Huyện Cái Bè khai giảng các lớp tập huấn kiến thức quốc phòng và nghiệp vụ công tác phụ nữ

Thượng tá Nguyễn Văn Phước, Chính trị viên Ban CHQS huyện phát biểu tại lễ khai giảng

Thượng tá Nguyễn Văn Phước, Chính trị viên Ban CHQS huyện phát biểu tại lễ khai giảng

Ngày 20 - 7, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cái Bè phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 đợt 2/2015. Tham dự khai giảng có ông Đỗ Văn Thọ, huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy.

Tham dự lớp học có 114 học viên thuộc đối tượng 4 trên địa bàn huyện Cái Bè, lớp học diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 20/7/2015 đến 23/7/2015, học viên sẽ được nghiên cứu và trao đổi 7 chuyên đề quy định như: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trước tình hình mới; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới; Nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ và Pháp lệnh Dự bị động viên; Xây dựng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mới; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Qua lớp học này nhằm củng cố và nâng cao kiến thức quốc phòng cho đội ngũ cán bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thực hiện có hiệu quả về tuyên truyền, giáo dục, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Cùng ngày, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cái Bè khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội Phụ nữ cho 90 học viên là cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở thuộc 24 xã, thị trấn.

Lớp học diễn ra trong 5 ngày từ ngày 20/7/2015 đến hết ngày 24 tháng 7 năm 2015. Các học viên sẽ được nghe các báo cáo viên của huyện trực tiếp truyền đạt các nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về công tác vận động phụ nữ; Tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Một số nghiệp vụ công tác cán bộ Hội Phụ nữ ở cơ sở. Ngoài ra, các học viên còn được nghe báo cáo điển hình tiên tiến, các mô hình tốt trong việc xóa đói giảm nghèo ở địa phương…

Tác giả bài viết: Bé Nhỏ