Đảng bộ Trường ĐHTG quán triệt Nghị quyết Trung ương 10

Sáng ngày 13-4, Đảng bộ Trường Đại học Tiền Giang tổ chức hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương lần thứ 10 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ.

Tại hội nghị, báo cáo viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt và trao đổi về các vấn đề cơ bản, những điểm mới được bổ sung, cập nhật trong các dự thảo văn kiện chuẩn bị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII như: tầm quan trọng của Đại hội; tiêu đề của báo cáo chính trị, các thành tố cấu thành chủ đề của Đại hội; việc đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và 30 năm đổi mới đất nước; dự báo tình hình và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2016 - 2020…

Báo cáo viên đã khái quát bức tranh tổng thể về bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong khu vực và trên thế giới. Theo đó, những năm qua, trong bối cảnh diễn biến phức tạp và nhiều khó khăn trong khu vực cũng như trên thế giới, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức đạt được những thành quả quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội; ổn định chính trị; an ninh, quốc phòng được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phan Văn Nhẫn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHTG yêu cầu cán bộ, đảng viên nhà trường cần nhận thức rõ và đầy đủ những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 10, khóa XI, qua đó nâng cao nhận thức, suy nghĩ trong từng hành động, trong công việc của mỗi cán bộ, đảng viên. Đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên của đảng bộ trường tiếp tục nghiên cứu để đưa ra những đề xuất, kiến nghị, có ý kiến đóng góp tích cực vào dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng bộ các cấp.

Tác giả bài viết: Vĩnh Sơn