Đảng bộ Sở Y tế quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XI

Ngày 24-4, Đảng bộ Sở Y tế Tiền Giang tổ chức hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương lần thứ 10 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ.
Đảng bộ Sở Y tế quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XI
Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nhặn, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phổ biến, quán triệt và trao đổi về các vấn đề cơ bản, những điểm mới được bổ sung, cập nhật trong các dự thảo văn kiện chuẩn bị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII như: tầm quan trọng của Đại hội; tiêu đề của báo cáo chính trị, các thành tố cấu thành chủ đề của Đại hội; khái quát bức tranh tổng thể về bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong khu vực và trên thế giới. Theo đó, những năm qua, trong bối cảnh diễn biến phức tạp và nhiều khó khăn trong khu vực cũng như trên thế giới, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức đạt được những thành quả quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội; ổn định chính trị; an ninh, quốc phòng được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Sau đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ nội dung cơ bản của các dự thảo văn kiện. Trên cơ sở đó, tham gia góp ý xây dựng các dự  thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp một cách thiết thực.

Tác giả bài viết: Thanh Hoàng