Chợ Gạo bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Trường Chính trị Tiền Giang vừa tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ vừa làm vừa học khóa VII, mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chợ Gạo.
Lãnh đạo Trường Chính trị Tiền Giang trao bằng tốt nghiệp cho học viên

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ vừa làm vừa học khóa VII khai giảng ngày 21/3/2016 và kết thúc chương trình học vào ngày 01/3/2017, có 87 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các phòng, ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn của huyện Chợ Gạo.

Kết thúc khóa học có 87/87 học viên được cấp bằng tốt nghiệp, trong đó có 01 học viên đạt loại giỏi, tỷ lệ 1,15%; 67 học viên đạt loại khá, tỷ lệ 77,01%; 19 học viên loại trung bình, tỷ lệ 21,84%. 

Tác giả bài viết: Bình Yên - Ngọc Xuyên