Cái Bè bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Ngày 5-6, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cái Bè tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt I/2015.
Cái Bè bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Qua 5 ngày học tập, các học viên được các báo cáo viên của Trung tâm  truyền đạt 9 nội dung cơ bản theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Kết quả học tập có 97/97 học viên được Trung tâm cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình, trong đó có 17,52% đạt loại giỏi; 76,29% đạt loại khá; 6% đạt loại trung bình; có 10 học viên được Trung tâm tặng giấy khen có thành tích tốt trong học tập.

Tác giả bài viết: Bé Nhỏ