Cái Bè bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cho đối tượng 4

Chiều ngày 6/8/2015, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị kết hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cái Bè tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cho đối tượng 4 là cán bộ công chức các xã và thị trấn Cái Bè.
Trao giấy chứng nhận cho học viên
Đây là lớp học thứ 3 được tổ chức trong năm 2015 với 145 học viên, lớp học được khai giảng từ ngày 3/8/2015 đến ngày 6/8/2015 kết thúc. Qua 4 ngày học tập, các học viên đã được quán triệt và bồi dưỡng những kiến thức về quốc phòng - an ninh như: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trước tình hình mới; Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới; Nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ và Pháp lệnh Dự bị động viên; Xây dựng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mới; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Kết thúc khóa học 100% học viên đều đạt yêu cầu và được Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình, trong đó có 24,13% đạt loại giỏi; 48,28% đạt loại khá; 27,59% đạt loại trung bình.

Tác giả bài viết: Bé Nhỏ