Cái Bè bế giảng lớp bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới và lớp tập huấn công tác tuyên giáo

Ngày 20/10/2015, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cái Bè kết hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới - lớp thứ 2 năm 2015. Lớp học có 102 đảng viên mới đang sinh hoạt và làm việc ở các đảng ủy xã, thị trấn và các chi, đảng bộ cơ quan huyện. 
Ông Trần Văn Sáu - Giám đốc Trung tâm BDCT huyện trao giấy chứng nhận cho học viên
Sau 7 ngày học tập, nghiên cứu, các học viên đã được nghe giảng viên của Trung tâm và các giảng viên kiêm chức của huyện giới thiệu khái quát những vấn đề về lý luận và thực tiễn, giúp cho mỗi đồng chí nhận thức một cách cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; kiên định, trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh.

Kết thúc khóa học, 102 học viên đều đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình, trong đó có 11 học viên được Trung tâm BDCT huyện biểu dương, khen thưởng.

* Ngày 23/10/2015, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cái Bè và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cơ sở năm 2015.

Qua 4 ngày nghiên cứu, học tập, các học viên đã được các giảng viên của Trung tâm và giảng viên kiêm chức của huyện truyền đạt 6 chuyên đề theo quy định. Kết quả học tập có 55/55 học viên được cấp giấy công nhận hoàn thành chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ bế giảng, ông Đỗ Văn Thọ - Huyện ủy viên - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy yêu cầu các đồng chí về địa phương, đơn vị tiếp tục nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, vận động, tích cực tham mưu với cấp ủy về công tác tuyên giáo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tác giả bài viết: Bé Nhỏ