Bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khoá V

Chiều ngày 29/11/2016, Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa V năm 2016 cho 70 học viên trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.
Đồng chí Phan Thanh Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen và phần thưởng cho học viên
Lớp học diễn ra từ ngày 14/11 - 29/11/2016. Trong thời gian học, các học viên đã được nghiên cứu những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; nhiệm vụ của người đảng viên.

Kết thúc lớp học, 70/70 học viên đều đạt yêu cầu và được Trung tâm cấp giấy chứng nhận, trong đó có 16 học viên đạt loại giỏi (22,9%), 54 học viên đạt loại khá (77,1%).

Tại lễ bế giảng, Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo khen thưởng 7 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Tác giả bài viết: Mai Xuân