TTBDCT TX Gò Công nâng cao chất lượng nội dung, phương pháp giảng dạy

Ngày 26/01/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) thị xã Gò Công tổ chức hội nghị tổng kết công tác bồi dưỡng, đào tạo năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
Đồng chí Nguyễn Văn Bằng - Trưởng Ban Tuyên giáo TXGC phát biểu chỉ đạo
Năm 2017, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã có nhiều chuyển biến tích cực về đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, phương pháp giảng dạy, đối tượng tham gia học tập.
 
Trung tâm tổ chức 43 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho 2.935 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đạt 107,69% so với chỉ tiêu, kế hoạch năm. Trong đó có 01 lớp sơ cấp, 02 lớp trung cấp chính trị vừa học vừa làm, 31 lớp bồi dưỡng ngắn hạn, 6 cuộc thông tin thời sự và 02 chuyên đề.

Trung tâm đảm bảo đầy đủ tài liệu, phương tiện giảng dạy, tăng cường công tác quản lý lớp. Nhiều giảng viên có sự đổi mới phương pháp giảng dạy, cập nhật kịp thời thông tin, cung cấp nhiều kiến thức bổ ích cho học viên; ý thức học viên được nâng cao, đảm bảo về số lượng. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. 

Tác giả bài viết: Hồng Nhung