Đồng chí Trưởng phòng Lịch sử Đảng giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Mới đây, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Tý - Trưởng phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang, thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Đồng chí Lê Văn Tý có trình độ Tiến sĩ Lịch sử Đảng, Cao cấp Lý luận chính trị.