Bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa I năm 2013

Ngày 9-9, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo tổ chức lễ bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa I/2013 cho 31 đồng chí là đảng viên của các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối các doanh nghiệp tỉnh.
Đ/c Nguyễn Văn Sơn - GĐ.TTTTCTTG cấp bằng tốt nghiệp cho học viên
Lớp học được tổ chức trong thời gian 30 ngày, học viên được truyền đạt những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối cách mạng; sự vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; từ đó, củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng.

Mục đích của lớp học giúp học viên nâng cao hiểu biết về lý luận chính trị, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế công tác, tạo điều kiện để học viên tiếp tục theo học các chương trình cao hơn, chuẩn hóa chức danh cán bộ theo quy định của nhà nước.

Kết quả có 31 học viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp, đạt 100%.

Tác giả bài viết: Thúy Hằng