Bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa IV

Ngày 11-10-2016, Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo phối hợp với Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa IV năm 2016 cho 80 học viên.
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Trung tâm TTCTTG trao giấy chứng nhận cho học viên
Lớp học diễn ra từ ngày 26/9 - 11/10/2016. Trong thời gian học, các học viên đã được nghiên cứu những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; nhiệm vụ của người đảng viên.

Kết thúc lớp học, có 80/80 học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 19 học viên loại giỏi (đạt 24%), 61 học viên loại khá (đạt 76%).

Tại lễ bế giảng, Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo khen thưởng 8 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Tác giả bài viết: Mai Xuân