Bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới

Ngày 19/8/2015, Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo phối hợp với Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa III năm 2015.  
Đồng chí Đặng Quốc Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh trao giấy khen cho học viên
Trong thời gian học từ ngày 03/8 - 19/8/2015, các học viên đã được ngiên cứu những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; nhiệm vụ của người đảng viên.

Kết thúc lớp học, có 74/74 học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận, với 22 học viên đạt loại giỏi (tỷ lệ 29,7%), 52 học viên đạt loại khá (tỷ lệ 70,3%).

Tại lễ bế giảng, Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo đã khen thưởng 07 học viên đạt kết quả cao trong học tập.

Tác giả bài viết: Hồng Diễm