Tiền Giang tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2015

Ngày 29 - 3, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2015 và tuyên dương, khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015; phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016. Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự có đại diện Ban Thi đua -  Khen thưởng Trung ương; Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Bình; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và cán bộ làm công tác thi đua các huyện, thành, thị cùng đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015.

Tại hội nghị, ông Huỳnh Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông qua báo cáo tóm tắt tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2015 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016. Theo đó, trong năm 2015, với những nội dung thi đua thiết thực, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã có sự đổi mới toàn diện về tổ chức, chỉ đạo, vì vậy đã khơi dậy tiềm năng, khối đại đoàn kết dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Thông qua phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực. Trong hội nghị, các đại biểu được nghe 7 báo cáo tham luận của các đơn vị, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015.

Để ghi nhận những thành tích đạt được trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015, UBND tỉnh tặng 48 Cờ thi đua, 105 Bằng khen cho các tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2015 và tặng thưởng công trình xây dựng cơ sở hạ tầng cho các đơn vị cấp huyện (TP. Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo và huyện Tân Phước - mỗi đơn vị 700.000.000 đồng); trao 03 Huân chương Lao động (hạng Nhì, hạng Ba) cho 02 tập thể và 01 cá nhân, 21 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và 01 cá nhân đạt thành tích trong giai đoạn 2010-2014.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã đánh giá cao và biểu dương những thành tích đạt được trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015; đồng thời yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp và địa phương cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016. Theo đó, tiếp tục triển khai, quát triệt các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 4/4/2014 của Bộ Chính trị và Thông tri 11-TT/TU ngày 25/4/2014 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Luật Thi đua khen thưởng trong các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; các cấp, ngành phải nâng cao trách nhiệm trong phong trào thi đua, khen thưởng xem đây là phong trào thường xuyên; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đối với công tác thi đua, khen thưởng, việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước cần có mục tiêu thiết thực và cụ thể, phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương…

Tác giả bài viết: Thanh Tuấn