Hội thảo lần 2 lịch sử truyền thống Ban Tuyên giáo Thị ủy Gò Công (1930 - 2020)

Ngày 28/2, Thị ủy Gò Công tổ chức hội thảo lần 2 lịch sử truyền thống Ban Tuyên giáo Thị ủy Gò Công (1930 - 2020). Đến tham dự hội thảo có đồng chí Trần Văn Trí - Phó bí thư Thường trực Thị ủy và các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thị ủy qua các thời kỳ.

Các đại biểu tham dự hội thảo
Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp, bổ sung nhiều ý kiến quan trọng, đồng thời kiến nghị tổ biên soạn cần điều chỉnh bố cục cho cân đối, bổ sung thêm hình ảnh, tư liệu hoạt động của Ban Tuyên giáo Thị ủy, nhất là từ năm 1987 đến nay; làm rõ hơn vai trò của Ban Tuyên giáo Thị ủy trong các giai đoạn cách mạng; đúc kết những giá trị truyền thống....
 
Trên cơ sở ý kiến đóng góp của đại biểu, tổ biên soạn sẽ tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung để chuẩn bị cho hội thảo lần 3 (dự kiến tổ chức vào tháng 5), trước khi trình Ban Chỉ đạo biên soạn lịch sử của thị xã thẩm định.

Tác giả bài viết: Cẩm Bình